Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie ...

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): PERIODEN I KORTHET

· Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43).

· Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23).

· Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade
driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2).

· Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett
resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T).

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter
ingår med 1774 Mkr (183).

· Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår
med 580 mkr (325).

· Fastighetsportföljens värde ökade till 22 052 Mkr (2 822).

· Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 9,05 kr.

· Överskottsgraden höjdes från 65 procent i andra kvartalet till 71 procent i tredje kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för tredje kvartalet blev 112 Mkr.

"-Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk. Vårt
förvaltningsresultat för de första nio månaderna 2017 på 250 mkr är i
enlighet med vår tidigare kommunicerade 12-månaders rullande
intjäningsförmåga. Detta tack vare att vi levererar en överskottsgrad
under tredje kvartalet på 71 %. Vi fortsätter att fokusera på
värdeskapande genom engagerad förvaltning, investeringar,
nyuthyrningar, förlängda kommunala avtal och en affärsmässig
fastighetsutveckling."

Ilija Batljan

Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt
hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att
äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang
kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig
samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol
SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First
North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer
information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...
http://mb.cision.com/Main/15487/2379274/744172.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.