Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2020: Resultat eft...

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2020
I KORTHET

· Hyresintäkterna ökade till 1 341 mkr (429).
· Driftsöverskottet ökade till 895 mkr (240).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital var 444 mkr (97).

· Resultat före skatt ökade till 1 695 mkr (394), varav:
· Förvaltningsresultatet ingår med 319 mkr (106). I
förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och
andra engångsrelaterade kostnader om -147 mkr (-25).

· Värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 628 mkr (252).
· Värdeförändring avseende derivat ingår med -252 mkr (9).
· Periodens resultat var 1 372 mkr (216) efter avdrag för uppskjuten
skatt om -275 mkr (-116) och aktuell skatt om -48 mkr (-17),
motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,94 kr (0,20) före
utspädning.

· Fastighetsportföljens värde uppgick till 80,2 mdkr (79,5).
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s
nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 24 758 mkr (24 784),
motsvarande 19,52 kr (20,04) per aktie.

"SBB har en mycket stark finansiell ställning med drygt 50 miljarder i
icke pantsatta tillgångar, starka bankrelationer och tillgång till
europeisk kreditmarknad vilket bolaget visade tydligt genom att kunna
emittera 20-års icke säkerställd obligation mitt i krisen. SBB hade i
slutet av kvartalet en kassa på 3,8 mdr. Tillgång till kapital är
viktigt men det är ännu viktigare att leverera starka kassaflöden
från verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital ökade med 358 procent till 444 mkr
(97) för kvartalet. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra
lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 591 mkr
(122). Den starka ökningen av driftnettot med 273 procent till 895
mkr bäddar gått för framtiden. Kriserna kommer och går och man ska
vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och
långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar
aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat."

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2020

Delårsrapporten finns även under följande länk:
sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april
2020 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") äger
samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i
Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom
bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra
intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB
tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018.
Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på
Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB
PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified
Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se /
08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...
https://mb.cision.com/Main/15487/3097124/1236312.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.