Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktie...

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april
2019, beslutat om en riktad emission av 18 181 819 stamaktier av
serie B ("B-aktier") till ett pris om 22,00 SEK per aktie och med
likviddag den 1 november 2019. Detta innebär att Bolaget kommer att
tillföras en emissionslikvid om cirka 400 mkr. Gösta Welandson har
tecknat samtliga B-aktier i den riktade emissionen.

Teckningspriset har fastställts på förhand och motsvarar aktiens
marknadsvärde med tillägg av en premie. Teckningspriset om 22,00 SEK
per aktie innebär en premie om cirka 10,5 procent jämfört med
stängningskursen om 19,90 kronor för B-aktier på Nasdaq Stockholm den
22 oktober 2019, sista handelsdagen innan den riktade emissionen.

Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt
för befintliga B-aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att
tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda
emissionslikviden från den riktade emissionen till att ytterligare
stärka sin balansräkning inom ramen för det pågående arbetet att nå
ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021 med en BBB+ rating.

Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet
aktier i Samhällsbyggnadsbolaget med 18 181 819 och en ökning av
aktiekapitalet med 1 818 181,90 SEK. Detta innebär en ökning av
antalet aktier från 832 577 974 till 850 759 793 och en ökning av
aktiekapitalet från 83 257 797,40 SEK till 85 075 979,30 SEK, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 2,14 procent av utestående antalet
aktier och cirka 0,66 procent av utestående antalet röster i Bolaget.

"SBB fortsätter arbetet med att skapa Nordens ledande fastighetsaktör
med fokus på social infrastruktur i form av samhällsfastigheter i
Norden och reglerade hyresrätter i Sverige. Genom denna riktade
emission stärker vi SBBs balansräkning ytterligare samtidigt som vi
får en ny långsiktig ägare i superentreprenören Gösta Welandson. SBB
fortsätter sin starka resa uppbackad av långsiktiga entreprenörer och
som största ägare i Kungsleden har Gösta en mycket god förståelse för
fastighetsbranschen och de värden aktörer som SBB skapar," säger
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.