Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB löser in utestående eviga SEK-hybridobligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR
(INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,
AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH
DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT
LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660
("SBB" eller "Bolaget") offentliggör att Bolaget idag utövar sin rätt
att lösa in samtliga utestående hybridobligationer
("Hybridobligationerna" var och en, en "Hybridobligation") såsom
listas nedan ("Inlösen"). Bolaget har återköpt och annullerat mer än
80 procent av det emitterade beloppet för Hybridobligationerna och
kan därför utöva sin rätt till inlösen vid en väsentlig
återköpshändelse ("Substantial Repurchase Event") (som definieras i
respektive obligationsvillkor för Hybridobligationerna (tillsammans
"Terms and Conditions")) enligt klausul 11.4 i Terms and Conditions.

Meddelanden om Inlösen, daterade den 11 november 2019, kommer att
distribueras till innehavarna av utestående belopp föremål för
inlösen, såsom listas nedan, och kommer att göras tillgängliga på
Bolagets webbplats
(sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp /
Återköpt och Annullerat belopp / Utestående belopp som inlöses enligt
klausul 11.4 / Minimum Nominellt belopp

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 995m /
SEK 5m / SEK 1m

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 1,164m
/ SEK 36m / SEK 2m

Inlösen kommer att ske den 16 december 2019. Inlösenbeloppet,
tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med den 16
december 2019, kommer att betalas ut till varje person som är
registrerad som ägare av Hybridobligationerna i det skuldregister som
hålls av Euroclear Sweden vid utgången av affärsdagen den 9 december
2019. I samband med inlösen avnoteras Hybridobligationerna från
Nasdaq Stockholm.

För information om Inlösen, vänligen kontakta:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: ilija@sbbnorden.se

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: lotta@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.