Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbj...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR
(INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,
AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH
DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT
LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660
("SBB" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av det frivilliga
återköpserbjudandet daterat 28 oktober 2019 till innehavare av nedan
listade utestående obligationer ("Hybridobligationerna" var och en,
en "Hybridobligation") att sälja sina Hybridobligationer till Bolaget
mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor
som anges i ett separat återköpsdokument daterat 28 oktober 2019
("Tender Information Document"), vilket är tillgängligt på Bolagets
hemsida (sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 4 november 2019
hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK
70m i Hybridobligationerna erhållits i enlighet med
Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges
nedan.

Bolaget köper tillbaka varje Hybridobligation till det pris som anges
nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Hybridobligationerna (i
enlighet med villkoren för Hybridobligationerna):

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp /
Återköpt belopp / Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 8m /
SEK 5m / SEK 1m / 113,311%

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 62m /
SEK 36m / SEK 2m / 112,734%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 6 november
2019. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer
att hanteras genom sekundär handel via Nordea Bank Abp ("Tender
Agent"). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart
koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Tender
Agent.

KONTAKTUPPGIFTER

Tender Agent

Nordea Bank Abp, Email: dcmsweden@nordea.com

Bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: ilija@sbbnorden.se

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: lotta@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.