Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-09

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON
AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I
UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBB"),
med rating BB (stable) av S&P och BB (positive) av Fitch, erbjuder
innehavare av Bolagets utestående 2018/2019 icke-säkerställda
fastränteobligationer med förfall 2019 med ISIN SE0010869123 och med
utestående volym om SEK 300 000 000 ("Obligationerna") att delta i
ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp
om upp till SEK 300 000 000 mot kontant vederlag till ett pris om
102.15% av nominellt belopp ("Återköpserbjudandet"). Obligationerna
kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som
beskrivs i ett återköpsdokument daterat 9 januari 2019.

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk:
sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya
SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer genom en s.k.
tap issue av ett av Bolagets befintliga obligationslån med förfall
maj 2021 med ISIN SE0010985713 (de "Nya Obligationerna") med
förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 10 januari 2019 om det
inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut
av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas
omkring den 17 januari 2019. Bolagets återköp av Obligationer är
villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea vara ensam arrangör och
bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna. Nordea
agerar Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent i
Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent:
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden
(2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 10:05 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt:
certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...
https://mb.cision.com/Main/15487/2714418/974106.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.