Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av hybridobligation och S&P ...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget")
offentliggjorde under september 2017 emissioner av
hybridobligationslån om totalt 700 miljoner kronor och en låneram om
upp till 1 000 miljoner kronor. Den 15 mars 2018 bekräftade Standard
& Poor's allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50% eget
kapital och 50% skuld. Dessutom bekräftade S&P dess långsiktiga 'BB'
rating med "stable outlook". Allokeringen till eget kapital är
villkorat av pågående villkorsförändringar av
hybridobligationsdokumentationen[1].

Styrelsen för SBB har beslutat att hybridkapitalet ska utgöra en
permanent del av Bolagets kapitalstruktur, vilket över tid kan komma
att uppgå till maximalt 15 procent av Bolagets "capitalization[2]" i
enlighet med S&P:s definition.

Hybridkapitalet stärker ytterligare SBB:s finansiella ställning och
Bolagets ambitioner att uppfylla villkoren för en "investment
grade"-rating i slutet av 2018.

Bolaget har därför givit DNB och Nordea i uppdrag att som joint
bookrunners genomföra möten med investerare. En emission av
hybridobligationer upp till 300 miljoner kronor inom kvarvarande
utrymme under Bolagets befintliga ram kan komma att ske, givet
rådande marknadsförutsättningar.

----------------------------------------------------------------------

[1] För mer information om de pågående villkorsförändringarna, se
separat pressmeddelande från 9 mars 2018.

[2] I S&P:s definition "Capitalization" ingår skuld (debt),
hybridkapital (hybrids) samt eget kapital (book equity), justerat för
goodwill och standardjusteringar av S&P.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars
2018 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB
(www.remium.com). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.