Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-03

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: ...

äSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget")
meddelar att Bolaget har uppdaterat två av sina finansiella mål med
målet att ytterligare stärka sina finansiella muskler. Uppdaterade
finansiella mål är:

· Att upprätthålla en belåningsgrad under 60% (från 65%)

och

· Att ha en räntetäckningsgrad på minst 1,8 gånger (från 1,5
gånger).

"-Våra hyresintäkter förbättras och överstiger nu 1,5 miljarder kronor
på årsbasis. SBB redovisade justerad soliditet på 36% i slutet av Q3
2017 och vi känner oss nu trygga i att skärpa våra finansiella mål.
Dessa mål syftar också till att vi i slutet av 2018 ska uppfylla
villkoren för en investment grade-rating från ledande
kreditvärderingsinstitut." säger Ilija Batljan, VD
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Efter förändringen har SBB följande finansiella mål:

· Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive
utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår
till minst 12 procent per år

· Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid
i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år

· Belåningsgrad lägre än 60%
· Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret
2018

· Soliditet om minst 30%
· Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr
· Långsiktigt mål att dela ut 40% av utdelningsgrundande resultatet
(inkl. utdelning på preferensaktier)

· Att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en
investment grade-rating från ett av de ledande
kreditvärderingsinstituten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt
hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att
äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang
kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig
samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol
SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First
North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer
information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.