Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbere...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget")
offentliggjorde den 30 mars 2017 en emission av ett icke säkerställt
obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner kronor
("Obligationen"), utfärdad av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ)
("Bolaget" eller "SBB i Norden"). Per dagens datum är obligationslån
om 1 350 miljoner kronor emitterade inom denna ram.

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort
bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats
in till Nasdaq Stockholm, avseende notering av obligationslån om 1
350 miljoner kronor.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet
har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida
(www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli
2017 kl. 10.50 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol
SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har
som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.