Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om ca 276 mkr och in...

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller
"Bolaget") har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den
5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 8 908 065
stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie
("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en
bruttolikvid om cirka 276 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en
premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen om 29,74
kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 19
december 2018, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset
har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar.

M2 Asset Management AB har tecknat sig för 7 258 065 D-aktier och
Klövern AB har tecknat sig för 1 650 000 D-aktier i Nyemissionen.
Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att
på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed
öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Emissionen
stärker bolagets egna kapital och bidrar tillsammans med den tidigare
emissionen som tecknades av Atlant Fonder till att SBB närmar sig en
investment grade rating.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i
Bolaget att uppgå till 782 802 284 varav 209 977 491 stamaktier av
serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 26 578 002 stamaktier av
serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en
utspädning om cirka 1,14 procent av totalt antal aktier i Bolaget och
cirka 0,33 procent av totalt antal röster i Bolaget.

SBB och M2 Asset Management AB har idag också ingått en
överenskommelse avseende förvärv av 1 363 lägenheter fördelade på 50
fastigheter i Södertälje, Enköping, Sigtuna, Tierp, Tranås, Vaggeryd,
Söderhamn och Nässjö. Det överenskomna fastighetsvärdet är 1 305 000
000 kronor. Överenskommelsen innebär att avtal om överlåtelse av de
fastighetsägande bolagen ska ingås senast den 18 januari 2019 och
frånträde är planerat till den 29 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
december 2018 kl. 17:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(www.penser.se). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/sbb-har-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.