Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-23

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och Phoenix har ingått avtal om emission av 10 209 678 stamaktier av serie D samt...

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller
"Bolaget") har med stöd av emissionsbemyndigandet från extra
bolagsstämman 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 10
209 678 stamaktier av serie D ett pris om 31,00 kronor per aktie
("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en
bruttolikvid om cirka 316,5 miljoner kronor.

Phoenix Insurance Company har tecknat sig för 10 209 678 D-aktier i
Nyemissionen. Bolaget anser att Nyemissionen skapar de bästa
förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla
rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna
kapital. Nyemissionen bidrar till att SBB närmar sig en investment
grade rating.

SBB har samtidigt avtalat att använda den erhållna emissionslikviden
till att återköpa hybridobligationer (ISIN SE0010414599) till ett
nominellt belopp om 300 000 000 SEK. Återköpspriset för
obligationerna motsvarar 105,5 procent av obligationernas kvarvarande
utestående nominella belopp.

Efter återköpet uppgår SBBs innehav av ovan nämnda hybridobligationer
till ett kvarvarande nominellt belopp om 300 000 000 SEK.

Efter registrering av Nyemissionen av D-aktier kommer det totala
antalet aktier i Bolaget att uppgå till 797 850 672 varav 209 977 491
Stam A-aktier, 546 071 540 Stam B-aktier, 41 626 390 Stam D-aktier
och 175 251 Preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om
cirka 1,28 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,38 procent
av totalt antal röster i Bolaget.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som
Sole Lead Manager och Bookrunner och Wistrand Advokatbyrå som legal
rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
december 2018 kl. 21:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(www.penser.se). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/sbb-och-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.