Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Samtliga nordiska anläggningar är åter fullt tillgängliga för första gången sedan starten av pandemin

Tredje kvartalet – juli till september 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 163,3 (196,2) MSEK, en minskning om 16,8 %
 • Totala rörelsekostnaderna minskade med 5,5 MSEK till -164,0 (-169,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 57,7 (86,4) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 35,3 (44,1) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 15,2 (46,0) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 9,3 (23,5) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,7 (33,2) MSEK
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,8 (20,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (1,27) SEK

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Verksamheten har till stor del återupptagits i Sverige och Norge. Många anläggningar har haft öppet under hela kvartalet men flera kommunala badanläggningar öppnade först i slutet av tredje kvartalet. 28 av anläggningarna i Norden, motsvarande 19 %, var delvis stängda under kvartalet.
 • De lättade restriktionerna och återöppningen av anläggningarna har gjort att koncernen för första gången sedan pandemins utbrott har ökat antalet medlemmar. I Norden ökade antalet medlemmar med drygt 6 300 sedan utgången av andra kvartalet.
 • I Tyskland har anläggningarna haft öppet men med kraftiga restriktionerna, exempelvis krav på negativt PCR-test och munskydd, vilka inneburit fortsatta begränsningar i verksamheten.

Delåret – januari till september 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 441,7 (582,3) MSEK, en minskning om 24,1 %
 • EBITDA uppgick till 106,5 (202,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,1 (34,8) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till -15,1 (82,1) MSEK, vilket motsvarar en marginal om -3,4 (14,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46,3 (41,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -64,8 (1,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,07 (0,08) SEK

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult

Samtliga nordiska anläggningar är åter fullt tillgängliga för första gången sedan starten av pandemin

I slutet av det tredje kvartalet hade alla restriktioner för gym i Sverige och Norge upphört, medan restriktionerna i Tyskland var fortsatt tuffa. Restriktionerna i Tyskland innefattar bland annat krav på negativt PCR-test och munskydd. Därmed inleddes det fjärde kvartalet med att alla våra anläggningar i Norden, motsvarande 85 procent av alla våra anläggningar, för första gången sedan pandemins inledning åter är fullt tillgängliga. Det innebär att vi har goda förutsättningar att förverkliga den återhämtning av våra medlemmar vi nu driver med full kraft.

Redan under det tredje kvartalet fick vi en liten indikation på att vårt gemensamma arbete för att öka medlemsantalet ger effekt. Medlemsbasen ökade för första gången sedan pandemins inledning, med närmare 6 000 medlemmar motsvarande en ökning om 4 procent jämfört med utgången av det andra kvartalet, till närmare 173 000 medlemmar. Det ska ses i ljuset av att återöppningen av våra anläggningar skedde succesivt, där exempelvis våra anläggningar i anslutning till kommunala bad till stor del återöppnade sent under kvartalet och med fortsatta restriktioner. Totalt sett var 13 procent av våra anläggningar stängda under kvartalet. I Tyskland bibehåller man tuffa restriktioner för gymbesök, vilket självklart hämmar återhämtningen av medlemsbasen även framöver i Tyskland, som uppgår till 12 procent av vår totala medlemsbas.

Omsättningen under det tredje kvartalet var 16,8 procent lägre jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 163,3 MSEK, men 18,2 procent högre än under det andra kvartalet 2021. Kostnadskontrollen var fortsatt god och de totala rörelsekostnaderna minskade med 5,5 MSEK till -164,0 (-169,4) MSEK. EBITDA uppgick till 57,7 (86,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -4,8 (20,2) MSEK. Kassaflödet under kvartalet uppgick till -32,9 (9,0) MSEK. Exklusive IFRS16-effekter uppgick nettoskulden per den 30 september till 416 MSEK och likvida medel uppgick till 48 MSEK.

När vi nu, för första gången sedan pandemin började håller alla gym i Norden öppna, samtidigt som befolkningarna i hög grad är vaccinerade, så har vi utmärkta möjligheter att återhämta medlemsbasen. Arbetet påbörjades genom en kraftfull kampanj under det tredje kvartalet och kommer fortsätta under det fjärde kvartalet. Vi ser en tydlig positiv trend på marknaden att det finns en vilja och en glädje i att kunna återvända till gymmen och våra övriga arenor för träning nu när vi åter kan välkomna våra medlemmar tillbaka till våra anläggningar. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vårt erbjudande på samtliga våra arenor; gymmet, simhallen, utomhus och digitalt.

Det går inte nog att betona hur stolt jag är över det arbete som Actics medarbetare gör varje dag och vilken skillnad det gör för folkhälsan både nu och på längre sikt. Vi ser fram emot att kommande kvartal välkomna ännu fler medlemmar till oss som delar visionen om att träning är för livet!

Anna Eskhult, tf. VD

Actic bjuder in till en analytikerträff via telefonkonferens (på engelska) idag den 3 november kl. 10.00. Värd för mötet är Anna Eskhult, tf. VD och Olav Thorstad, Interim Strategy & Operations Director. Konferensen kommer att hållas via Teams (se LÄNK) och för deltagande i telefonkonferensen ring nedan inringningsdetaljer:

Tel. +46 8 505 218 94,,991396424#
Kod/Konf.id: 991 396 424#

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Anna Eskhult, CFO och tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, anna.eskhult@actic.se

Denna information är sådan information som Actic Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 07:45 CET.

Bifogade filer


Actic Group AB Delårsrapport Jul Sep 2021

Författare MFN