Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Samtrygg Group AB: Fortsatt starkt tillväxt - Samtrygg ökar med 55 procent på årsbasis

Samtrygg fortsätter att ta viktiga kliv i sin tillväxtresa under juni
månad. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 204 stycken, vilket
motsvarar en ökning med 55 procent på årsbasis. Det är också den
fjärde starkaste månaden i Samtryggs historia. Resultatet känns extra
roligt, då juni månad brukar vara svagare säsongsmässigt.

Samtryggs månadsrapport juni 2019

[[]][[]][[]][[]]
Juni 2019 Juni 2018 Maj 2019
Antal sålda hyresmånader[[[]][[1]]] 1 204 775 1 427
Antal besökare på hemsidan[[[2]]] 83 081 56 221 90 229
Antal nya bostadssökande[[[3]]] 2 172 1 703 2 238

VDs kommentar

Samtrygg fortsätter att ta viktiga kliv i sin tillväxtresa under juni
månad. Antalet sålda hyresmånader uppgår till 1 204 stycken, vilket
motsvarar en ökning med 55 procent på årsbasis. Det är också den
fjärde starkaste månaden i Samtryggs historia. Resultatet känns extra
roligt, då juni månad brukar vara svagare säsongsmässigt.

De marknadsföringssatsningar som genomförs för tillfället har fortsatt
god effekt och är en viktig komponent i att skala upp verksamheten.
Tillväxten i plattformen är fortsatt stark och vi ser ett stadigt
inflöde av nya användare. Detta syns i att antalet besökare på
hemsidan och antalet nya bostadssökande fortsätter att växa kraftigt
på årsbasis.

Jag vill avslutningsvis passa på att önska alla våra aktieägare en
trevlig sommar. Vi ser fram emot en fartfylld höst, med nya
satsningar och goda möjligheter att fortsätta skala upp verksamheten.

· Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 204, vilket är en ökning
med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en
minskning med 16 procent jämfört med föregående månad.

· Antalet besökare på hemsidan uppgick till 83 081, vilket är en
ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period föregående år
och en minskning med 8 procent jämfört med föregående månad.

· Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 172, vilket är en ökning
med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en
minskning med 3 procent jämfört med föregående månad.

[[[1]]] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader
för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes
nyckeltalet "antal sålda nätter", vilket har ersatts av "antal
hyresmånader", som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.

[[[2]]] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare
på hemsidan under perioden

[[[3]]] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som
registrerat ett nytt konto under perioden.

Om Samtrygg

Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samtrygg-group-ab/r/fortsatt-starkt-tillvaxt-...
https://mb.cision.com/Main/15183/2867301/1080579.pdf

Författare Cision News