Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Samtrygg Group AB: Kommuniké från årsstämma 2017

Samtrygg Group AB (publ) har idag, torsdagen den 8 juni 2017, avhållit
årsstämma på KG10, Kungsgatan 8, Stockholm. I samtliga föreslagna
ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets
vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande
att 2016 års resultat således överföres i ny räkning.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2016. Noterades att
aktieägaren Marcus Lindström, tillika bolagets VD och
styrelseledamot, ej deltog i besluten om ansvarsfrihet avseende
denne.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med tre
prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp
till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode
till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades
dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan
styrelsesuppleant, dels att Barbro Engman, Marcus Lindström,
Bernt-Olof Gustafsson och Linda Hellqvist omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Barbro Engman omväljs som
styrelseordförande. I tillägg beslutades att välja in Vishal Nanda
till ny ordinarie styrelseledamot. Till revisor omvaldes auktoriserad
revisor Jenny Gentele för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
samt valdes Martin Feldtenborn till revisorssuppleant.

- Noterades att, som tidigare kommunicerats, frågan om
incitamentsprogram (p. 15 i agendan) avfördes från agendan.

INFO RÖRANDE NYVALDA STYRELSELEDAMÖTER

Vishal Nanda (f.1987) har en bakgrund som IT-entreprenör och är
medgrundare till den digitala plattformen Servicefinder - som sedan
2016 helägs av Schibsted. Han har bland annat nominerats till årets
marknadschef och utsetts till Supertalang av Veckans Affärer. Idag är
han främst aktiv som ängelinvesterare.

"Vishal har gedigen och betydelsefull erfarenhet från utveckling av
digitala marknadsplatser. Som grundare och flerårig marknadschef på
Servicefinder känner han igen flera av de möjligheter och utmaningar
som Samtrygg står inför under nuvarande expansionsfas. Vi är
övertygade om att Vishal skulle vara ett starkt komplement till den
befintliga styrelsen och kunna bidra med nya insikter på både
strategisk och operativ nivå," säger Marcus Lindström, VD Samtrygg
Group AB (publ).

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samtrygg-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2...
http://mb.cision.com/Main/15183/2284518/685776.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.