Du är här

2018-08-23

Samtrygg Group AB: Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q2 2018

Januari - juni 2018 i korthet

Väsentliga händelser under perioden

· Den totala omsättningen uppgick under första halvåret till 52,4
(45,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med
motsvarande period 2017.

· Avgifts- och övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick
till 5,0 (2,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 88 procent
jämfört med motsvarande period 2017.

Omsättning och resultat Apr-Juni 2018 (Apr-Juni 2017)

· Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 27 752 (22
704) TSEK.

· Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 27 012 (22
723) TSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till 740
(-19) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick
till 735 (-22) TSEK.

· Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,096
(-0,003) SEK.

Omsättning och resultat Jan-Juni 2018 (Jan-Juni 2017)

· Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 52 399 (45
682) TSEK.

· Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 53 201 (46
796) TSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till -803
(-1 114) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick
till -808 (-1 117) TSEK.

· Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,105
(-0,139) SEK.

· Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 4 220 TSEK.

VD:s kommentar:

Det är med både glädje och stolthet jag presenterar ett av Samtryggs
starkaste kvartal någonsin.

Vi kan se att de strategiska investeringarna i plattform,
marknadsföring och organisation vi arbetat med sedan Samtryggs
notering ger kraftfull effekt.

Framförallt ser vi det i kraftigt ökad tillväxt. Avgifts- och övriga
intäkter uppgår till 5,0 (2,7) [1] MSEK, vilket motsvarar en ökning
med 88 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. De
totala intäkterna för första halvåret uppgår till 27,8 (22,7) MSEK,
vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande
period under föregående år.

Svarta siffror på nedersta raden är ytterligare ett kvitto på att de
strategiska investeringarna nu ger effekt, och rörelseresultatet
uppgick i kvartalet till 0,74 (-0,02) MSEK.

Den ökade försäljningen har dessutom inneburit en ökning i
tillgångsposten upplupna intäkter, vilket inte omsatts i kassaflödet
ännu. Kontrakten startades under innevarande eller kommande kvartal
och har därför till största delen inte fakturerats ännu.

Det operativa kassaflödet kommer således att återhämta sig samtidigt
som det inte finns behov av nya investeringar innan årsskiftet. Vi
ser följaktligen inga ytterligare finansieringsbehov utifrån rådande
förutsättningar.

Personalkostnaderna under kvartalet ligger på ungefär samma nivå som
för motsvarande period föregående år, samtidigt som både omsättning
och resultat förbättrats. Det bekräftar skalbarheten i
affärsmodellen.

Sammantaget ser vi att Samtrygg har ömsat skinn, och vi ser i och med
det här kvartalet att vi slutfört bolagets andra tillväxtfas. Med ett
ännu starkare team och en vidareutvecklad modell går vi nu in i en
tredje tillväxtfas.

Fokus handlar om att ytterligare skala upp modellen över Sverige
utifrån vår långsiktiga målsättning om att vara den naturliga
mötesplatsen för trygg andrahandsuthyrning. Parallellt kommer vi
dedikera än mer tid till affärsutveckling än tidigare. Målsättningen
är att skapa finansieringslösningar som gör det ännu mer attraktivt
för hyresvärdar att använda Samtrygg, samtidigt som tryggheten ökar
för hyresgästen.

----------------------------------------------------------------------

[1] Samtryggs totala avgifts- och övriga intäkter uppgick till 3 MSEK
under andra kvartalet 2017. Justerat för en engångbokning av 0,3
MSEK, vilken utgörs av tidigare bokförda avtalsintäkter som givit ett
högre nettovärde än vad som först estimerats vid
försäljningstillfället, uppgår kvartalets avtals- och övriga intäkter
till 2,7 MSEK.

Samtryggs månadsrapport för juli kommer att släppas fredag den 24
augusti kl 0800.

Kontakt

Viktor Nilsson, VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Om Samtrygg

Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samtrygg-group-ab/r/samtrygg-group-ab--publ---...
http://mb.cision.com/Main/15183/2597670/895819.pdf
http://mb.cision.com/Public/15183/2597670/b142f9d8fdb54b2d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.