Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Samtrygg Group AB: Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q2 2019

Väsentliga händelser under perioden

· Samtrygg levererar det bästa kvartalet och halvåret i bolagets
historia.

· Försäljningsintäkter för perioden april till juni uppgick till 6,6
(5,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med
motsvarande period 2018.

· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden april-juni uppgick till 763
(740) TSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari-juni uppgick till
252 (-802) TSEK.

Intäkter och resultat april-juni 2019 (april-juni 2018)

· Totala intäkter under andra kvartalet uppgick till 35 773 (27 752)
TSEK.

· Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 35 010 (27
012) TSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till 763
(740) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick
till 749 (735) TSEK.

· Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,097
(0,096) SEK.

Intäkter och resultat januari-juni 2019 (januari-juni 2018)

· Totala intäkter under första halvåret uppgick till 69 598 (52 399)
TSEK.

· Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 69 346 (53
201) TSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till 252
(-802) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick
till 237 (-807) TSEK.

· Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till 0,031
(-0,105) SEK.

Totala intäkter (april - juni) 35,8 MSEK 27,8 MSEK 29%
Totala intäkter (jan - juni) 69,6 MSEK 52,4 MSEK 33%
Försäljningsintäkt (april-juni) 6,6 MSEK 5,0 MSEK 32%
Försäljningsintäkt (jan - juni) 11,5 MSEK 8,5 MSEK 34%

VD har ordet

Samtrygg fortsätter att växa under Q2 och levererar den bästa
kvartalsmässiga försäljningsintäkten i bolagets historia: 6,6 MSEK,
vilket motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Parallellt är aktiviteten i plattformen
fortsatt hög. Till exempel har antalet besökare på hemsidan ökat med
45 procent under perioden.

Fortsatt tillväxt och ökad aktivitet talar också sitt tydliga språk på
sista raden. Rörelseresultatet för koncernen uppgår till 763 TSEK
(740 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Det är det näst bästa
rörelseresultatet under ett kvartal som Samtrygg någonsin har
levererat. Det goda kvartalsmässiga resultatet har också lett till
att rörelseresultatet för halvåret har förbättrats med drygt 1 MSEK
och uppgår till 252 TSEK (- 802 TSEK). Under ett skede då vi satsar
hårt på tillväxt, är det extra kul att den inneboende goda marginal
som finns i affären återspeglas i resultatet för koncernen.

Sammantaget har vi ett starkt momentum i affären. För att utnyttja och
förstärka detta har vi under perioden gjort framförallt tre saker.
Det första handlar om rekryteringen av Gustav Östman i rollen som
Chief Operating Officer (se separat pressmeddelande). Gustav tillför
strategisk höjd och operativ kraft i vårt arbete och är ett viktigt
tillskott i ledningen.

Därtill har ett kortfristigt lån om 1 MSEK upptagits till
marknadsmässiga villkor. Det har gjorts för att öka investeringarna i
marknadsföring under en period då vi kunnat driva hög konvertering.
Avslutningsvis har vi även initierat ett arbete med att upprätta en
ny och mer ändamålsenlig finansieringsmodell. Målsättningen är att
tillgängliggöra framtida kassaflöden i snabbare takt för att på så
vis kunna investera mer i tillväxt tidigare. Per den sista juni
uppgår upplupna intäkter till 12 241 TKR (jämfört med 9 438 TKR per
den sista mars 2019), och genom att tillgängliggöra en större del av
detta tidigare kan vi skapa en bättre kassaflödesmässig balans i
affären.

Som tidigare kommunicerats arbetar Samtrygg med att lansera en ny
produkt där bolaget erbjuder förskottsbetalning av hyran. Vår främsta
prioritering är fortsatt att finna rätt finansiell struktur innan
produkten lanseras. Detta för att inte utsätta den befintliga
verksamheten för någon kassaflödesmässig påverkan. Vi har hittills
inte funnit denna struktur, men är fortsatt övertygade om produktens
potential och kommer att fortsätta arbetet framgent samt delge er
aktieägare information i takt med att projektet fortskrider.

Med hög tillväxt och starkt momentum i ryggen ser jag mycket fram emot
att fortsätta utveckla Samtrygg under den andra delen av 2019.

Om Samtrygg
Samtrygg Group AB (publ) ("Samtrygg") är en ledande plattform för
trygg andrahandsuthyrning. Under 2018 omsatte bolaget ca 118 MSEK,
varav 19 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg haft
en CAGR om 91 procent och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie
på Nordic MTF.

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samtrygg-group-ab/r/samtrygg-group-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/15183/2886892/1094209.pdf
https://mb.cision.com/Public/15183/2886892/919da5ed443d7349.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.