Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Sandvik 3 kv: SMT:s ebitresultat uppgick till 482 Mkr (SIX 441)

(SIX) Verkstadskoncernen Sandviks affärsområde Materials
Technology redovisade en orderingång på 3.335 miljoner kronor (3.152)
under det tredje kvartalet 2014. Tillväxten för jämförbara enheter i
fast valuta var här +2 procent jämfört med samma period i fjol.

Försäljningen var 3.735 miljoner (3.224). Analytiker förväntade sig
en försäljning på 3.514 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials
analytikerenkät. Tillväxten i jämförbara enheter och i fast valuta
blev +12 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 482 miljoner (175), motsvarande en
rörelsemarginal på 12,9 procent (5,4). Väntat var 441 miljoner.

Rörelseresultatet var återigen "påtagligt påverkat" av
effekten av ändrade metallpriser. Förändrade metallpriser, i synnerhet
för nickel, bidrog positivt med 171 miljoner kronor. Rörelseresultat
justerat för metallpriseffekter uppgick till 311 miljoner kronor
miljoner kronor (265), motsvarande 8,3 procents rörelsemarginal (8,2)

Resultatet påverkades därtill positivt med omkring 70 miljoner
kronor av förändrade valutakurser jämfört med samma period föregående
år, och med omkring 40 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal.

Produktionstakten understeg faktureringen något, i enlighet med
"normalt säsongsmönster", vilket hade en något negativ påverkan på
resultatet.

Affärsförutsättningarna var "i stort sett oförändrade" jämfört med
föregående kvartal. Efterfrågan från energisegmentet var "stabil på en
hög nivå", medan efterfrågan inom verkstadsindustrin var "fortsatt
dämpad", i synnerhet i Europa.

Färdigvarulagret låg på "en högre nivå än normalt" för att
säkerställa leveransprecision och förväntas minska under kommande
kvartal.

I september meddelade Sandvik Materials Technology att bolaget
avyttrar sin distributionsverksamhet i Australien och Nya Zeeland, med
en årlig fakturering på cirka 930 miljoner kronor. Transaktionen
slutfördes 1 oktober 2014.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.