Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Sandvik: Sandvik presenterar proforma-siffror för Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik meddelade den 28 oktober 2019 att ett avtal tecknats om att
avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel). Som tidigare
kommunicerats påverkade en nedskrivning relaterad till avyttringen
nettoresultatet i det fjärde kvartalet 2019 med totalt -3,9 miljarder
kronor, varav -4,2 miljarder kronor påverkade rörelseresultatet
negativt medan skatten påverkades positivt om +0,3 miljarder kronor.

Vidare har Varel i samband med planerad avyttring flyttats från
Sandvik Mining and Rock Technology till Other Operations tills
transaktionen stängs, vilket förväntas ske under första kvartalet
2020.

I linje med en decentraliserad organisationsmodell har Sandvik
samtidigt omallokerat leaseportföljen som avser gruvutrustning från
koncerngemensamt till Sandvik Mining and Rock Technology,
följaktligen ökade det sysselsatta kapitalet om cirka 3 miljarder
kronor, i genomsnitt, i Sandvik Mining and Rock Technology.

Proforma-siffror nedan innehåller både flytt av Varel samt
omallokering av sysselsatt kapital.

Sandvik Mining KV1 2018 KV2 KV3 KV4 HELÅR KV1 KV2 KV3
and Rock 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Technology

Orderingång 9 832 10 10 10 41 11 11 11
986 036 988 842 369 318 006
Intäkter 8 926 10 10 11 41 10 11 11
471 406 254 058 103 233 244
Rörelseresultat 1 422 1 867 1 933 2 170 7 452 1 817 2 126 2 014

% av intäkter 15,9 17,8 19,2 19,3 18,2 18,0 18,9 17,9
Justerat 1 422 1 867 1 993 2 260 7 542 1 817 2 126 2 338
rörelseresultat*
% av intäkter 15,9 17,8 19,2 20,1 18,4 18,0 18,9 20,8
Avkastning på 32,6 32,5 33,0 33,9 33,9 33,1 32,4 31,3
syss. kapital
Antal anställda 14 229 14 14 14 14 14 14 14
463 492 397 397 543 794 555

Other Operations innehåller både Varel samt tidigare avyttringar
(Hyperion och Sandvik Process Systems).

Other Operations KV1 2018 KV2 KV3 KV4 HELÅR KV1 KV2 2019 KV3 2019
2018 2018 2018 2018 2019

Orderingång 1 365 1 343 432 465 3 605 471 549 510

Intäkter 1 260 1 403 432 465 3 560 471 549 510

Rörelseresultat 82 70 557 -50 659 -45 85 -8
% av intäkter 6,5 5,0 129,0 -10,8 18,5 -9,5 15,4 -1,6

Justerat 82 70 -61 -50 41 -45 -26 -8
rörelseresultat*
% av intäkter 6,5 5,0 -14,2 -10,8 1,1 -9,5 -4,7 -1,6

Avkastning på 53,8 54,5 67,0 10,3 10,3 9,0 10,0 -0,4
syss. kapital
Antal anställda 2 547 2 611 1 102 1 089 1 089 1 061 1 098 1 095

*Justerat för jämförelsestörande poster

Stockholm, 10 januari 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för
investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren,
presschef, tel. 070 577 0549.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder
produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet,
lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda
områden - verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning;
maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för
gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter
i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för
industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda
och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i
kvarvarande verksamheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sandvik/r/sandvik-presenterar-proforma-siffro...
https://mb.cision.com/Main/208/3006005/1172644.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.