Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Sandvik: Sandviks årsstämma 2014

Sandvik AB höll den 13 maj 2014 årsstämma i Sandviken.

Olof Faxander, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande
verksamhetsåret 2013 och utvecklingen under första kvartalet 2014.
Presentationen omfattade en redogörelse för Sandviks resultat både på
koncernnivå och per affärsområde. Olof Faxander underströk att
innovation alltid har varit centralt för Sandvik och kommer att vara
mycket viktigt för Sandvik även i framtiden. Han berättade också om
Sandviks nya vision, We set the industry standard, liksom om
koncernens nya kärnvärden: Customer Focus, Passion to win, Innovation
och Fair Play.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 3,50 SEK per aktie. Avstämningsdag
för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 16 maj 2014.
Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den
21 maj 2014.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som styrelseledamöter
Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora,
Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén
omvaldes till styrelseordförande.

Avgående styrelseledamoten Fredrik Lundberg avtackades.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter
utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas
Andersson och Alicia Espinosa.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode om
600 000 SEK (tidigare 550 000 SEK) till styrelseledamot som inte är
anställd i bolaget samt arvode om 1 700 000 SEK (tidigare 1 650 000
SEK) till styrelsens ordförande. Vidare beslutades om följande
arvoden: 150 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i
revisionsutskottet, 175 000 SEK (oförändrat) till ordförande i
revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot
i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordförande i
ersättningsutskottet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt
incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram
för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
koncernen (LTI 2014).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje
Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en
treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje
Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att
vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa
prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

Styrelsens avsikt är att också inför årsstämmorna 2015 och 2016
föreslå incitamentsprogram enligt samma principer som LTI 2014. Det
totala antalet aktier som kan komma att tilldelas inom ramen för de
långsiktiga incitamentsprogrammen under åren 2014-2016 ska vara högst
12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka en procent av antalet
utestående aktier i Sandvik. LTI 2014 omfattar högst 3 500 000
aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett
aktieswapavtal med tredje part.

Den totala kostnaden för LTI 2014 beräknas uppgå till högst 293
miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett
högsta pris per aktie om 100 SEK.

Förslag från aktieägare
Stämman beslutade avslå förslaget från aktieägarna Kjell Andersson och
Knut Tersmeden om att sätta koncernens affärsenheter i olika bolag
samt dela ut dem till aktieägarna som separatnoterade. Samma två
aktieägares förslag om särskild granskning biträddes inte av ägare
till erforderligt antal aktier.

Wilhelm Haglund medaljen
Petri Liljaranta, Tapani Sormunen och Sami Hanski, Sandvik
Construction, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med
Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av DPi-serien - en ny
serie topphammarborriggar för ovanjordsborrning.

Stockholm den 13 maj 2014

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för
externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37 eller Magnus
Larsson, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 12 40.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en
världsledande position inom utvalda områden - verktyg för
metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och
anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar,
högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2013 cirka 47
000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på
cirka 87 000 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sandvik/r/sandviks-arsstamma-2014,c9584669
http://mb.cision.com/Main/208/9584669/244367.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.