Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-30

Sandvik: Större än väntat omstruktureringsprogram - Danske Bank

(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)

(SIX) Verkstadskoncernen Sandviks andra
omstruktureringsprogram var större än Danske Bank räknat med
och kostnaden ligger på 1,3 miljarder kronor. Banken förväntar
sig att få se effekten av besparingarna redan under första
kvartalet nästa år, men mestadels under andra och tredje.
Tidpunkten för omstruktureringen är väl vald, då denna är
lättare att utföra när efterfrågan är lägre.

Det framgår av ett marknadsbrev publicerat på torsdagen.

Skulle vi få se en ännu skarpare nedgång i volymerna än
marknaden förväntar sig under 2013, så kommer den negativa
operativa hävstångseffekten att mildras genom ovannämnda
besparingar. Cirka tre fjärdedelar av besparingarna anses vara
rent strukturella, medan de som hänförs till gruvverksamheten är
något mer volymrelaterade. Köp-rekommendationen står kvar med
riktkursen 120 kronor.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.