Du är här

2018-07-12

Saniona AB: Saniona erhåller milstolpsbetalning från Boehringer Ingelheim

PRESSMEDDELANDE

12 juli 2018

Saniona, ett ledande biomedicinbolag inom jonkanalsforskning, meddelade
idag att Boehringer Ingelheim har valt den första kandidaten till
preklinisk och klinisk utveckling inom ramen för Sanionas och Boehringer
Ingelheims samarbete gällande schizofreni. Saniona kommer att erhålla en
forskningsrelaterad milstolpesbetalning om 4 MEUR (41,8 MSEK) som ett
resultat av Boehringer Ingelheims val av kandidat.

– Det har varit ett stort nöje att arbeta med Boehringer Ingelheims
Neuroscience-team och vi uppskattar verkligen deras engagemang,
professionalitet, visioner och grundliga arbete som nu har lett fram till
den här viktiga milstolpen i vårt samarbete kring schizofreni. Jag vill
också tacka Sanionas interna jonkanalteam för ett engagerat och mycket
kompetent arbete med det här innovativa programmet, säger Jørgen Drejer, VD
för Saniona.

Saniona ingick ett forsknings- och utvecklingssamarbete gällande läkemedel
med Boehringer Ingelheim under 2016. Samarbetet fokuserar på forskning inom
nya småmolekylära läkemedel som kan ha förmågan att återställa hjärnans
nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni.

– Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande
teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både
forskning och klinisk utvecklingsverksamhet samt marknadsföring av
läkemedel, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för
schizofreni.

Saniona kan erhålla upp till 90 MEUR i milstolpsbetalningar, vilket
inkluderar en upfront-betalning på 5 MEUR som erlades vid tecknandet av
avtalet. Milstolpsbetalningarna omfattar upp till 50 MEUR när vissa
milstolpar inom forskning, utveckling och regulatoriska godkännanden
uppnås, och upp till 35 MEUR i form av en kommersiell milstolpsbetalning.
Dessutom har Saniona rätt till en stegvis ökande royalty på
nettoförsäljning av eventuella kommersiella produkter från Boehringer
Ingelheim som ett resultat av detta samarbete. Efter ovanstående
milstolpsbetalning om 4 MEUR har Saniona erhållit sammanlagt 9 MEUR inom
ramen för samarbetet.

– Den uppnådda milstolpen bekräftar Sanionas förmåga att ta fram nya
innovativa behandlingsmöjligheter för allvarliga sjukdomar. Intäkterna från
uppnådda milstolpar och royaltybetalningar i enlighet med Sanionas
samarbetsavtal utgör viktiga bidrag för Saniona och kommer att användas för
den fortsatta utvecklingen av Sanionas egna program.

För mer information, kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post:
tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli
2018 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar
och smärtlindring. Saniona har fyra program under klinisk utveckling, varav
tre kliniska program i sen fas där fokus ligger på utvecklingen av
behandlingar för att på ett effektivt sätt reglera fixeringar, begär och
beroenden med avseende på mat och droger. Saniona har för avsikt att
utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom
Prader-Willis syndrom på egen hand och ingå samarbeten med större företag
för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda
indikationer, såsom fetma. Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som
utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av
laddade joner i cellernas membran. Saniona har pågående samarbetsavtal med
Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent
Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och
bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). 
Läs mer på: www.saniona.com

.

Bilaga

* 20180712 - PR - BI Milestone - SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.