Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-29

Saniona AB: Saniona och Boehringer Ingelheim tecknar samarbetsavtal om schizofreni

PRESSMEDDELANDE

29 augusti, 2016

* Samarbetet syftar till att utveckla nya och innovativa
behandlingsalternativ för patienter med schizofreni
* I EU lider åtminstone 164 miljoner personer (38 %) av någon form av psykisk
ohälsa[1]. Sammantaget fortsätter psykisk ohälsa att växa[2].

Boehringer Ingelheim, ett av världens 20 största läkemedelsbolag, och Saniona,
ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att de ingår ett
forskningssamarbete med målsättningen att upptäcka och utveckla nya läkemedel
för behandling av schizofreni. Avtalet innebär att Saniona kan få upp till ca
854 MSEK (90 miljoner EUR) i milstolpsbetalningar inkluderat en
förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR) vid tecknandet av avtalet.
Vidare är Saniona berättigade till royalties på den globala
nettoförsäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet.

Målet med de gemensamma forskningsinsatserna är att identifiera substanser som
kan återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni.
Nervaktiviteten i hjärnan hos dessa patienter kan försämras av en funktionell
obalans mellan den stimulerande (excitatoriska) och hämmande överföringen av
signaler mellan nervceller.

Programmet ligger i linje med Boehringer Ingelheims strategi för
läkemedelsutveckling för neuropsykiatriska sjukdomar som fokuserar på att
systematiskt undersöka dominerande symtomdomäner och den underliggande
neurobiologin vid psykiska sjukdomar såsom schizofreni, Alzheimers sjukdom
och depression.

"Vi är mycket nöjda över att arbeta med Sanionas erfarna forskningsteam och
ledning, och bygga vidare på deras läkemedelsforskning om jonkanaler. Genom
att arbeta tillsammans och föra samman vår samlade kompetens och kapacitet
har vi möjlighet att hitta och utveckla nya behandlingsalternativ för
schizofreni", säger Clive R. Wood, Ph.D., Senior Corporate Vice President,
Discovery Research på Boehringer Ingelheim.

Saniona kommer att motta en förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR)
vid tecknandet av avtalet samt milstolpsbetalningar på upp till ca 474 MSEK
(50 miljoner EUR) vid utvalda forsknings- och utvecklingsrelaterade och
regulatoriska milstolpar. Utöver detta är Saniona berättigade till
kommersiella milstolpsbetalningar på upp till ca 332 MSEK (35 miljoner EUR)
och differentierade royalties på nettoförsäljning av eventuella produkter som
kommersialiseras av Boehringer Ingelheim som ett resultat av samarbetet.
Ytterligare finansiella detaljer offentliggörs ej.

"Vi är mycket glada över att ha Boehringer Ingelheim som partner i vårt
program för schizofreni. Jag och teamet har tidigare haft ett långt samarbete
med Boehringer Ingeheim och jag kan ärligt säga att de är en av våra
föredragna samarbetspartners. Vi har stor respekt för deras dedikerade och
resultatorienterad FoU-verksamhet, företagets värderingar och deras effektiva
och respektfulla samarbeten med partners", säger Jørgen Drejer, VD på
Saniona.

Saniona ger Boehringer Ingelheim exkluisva globala rättigheter att forska,
utveckla, producera och kommersialisera läkemedel som identifieras genom
samarbetet. Utöver förskottsbetalning, milstolpsbetalningar och royalties på
nettoförsäljning kommer Saniona att få icke-offentliggjord
forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden.

Enligt World Health Organisation är psykisk ohälsa tillsammans med
missbruksproblem den ledande anledningen till handikapp världen över. I EU
lider åtminstone 164 miljoner personer (38%) av psykisk ohälsa. Personer som
lider av schizofreni har ofta flera problem vad gäller kognition[3]vilket
gravt påverkar deras möjlighet att leva och fungera "normalt". En konsekvens
av detta är att många med schizofreni lever isolerade, är arbetslösa
och/eller hemlösa[4].

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona
Mobil: +45 2210 9957, E-mail:tf@saniona.com

Julia Meyer-Kleinmann, Director Corporate Communications, Boehringer Ingelheim
Mobil: +49 178 290 8178, Email:m-kleinmann@boehringer-ingelheim.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
29 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Med
huvudkontor i Ingelheim, Tyskland, verkar Boehringer Ingelheim globalt genom
145 dotterbolag och har cirka 47 500 anställda. Boehringer Ingelheim är
ett familjeägt företag, grundat 1885, vars fokus är forskning, utveckling,
tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde
inom human- och veterinärmedicin. Socialt ansvar är en viktig del av
företagskulturen på Boehringer Ingelheim. Det inkluderar engagemang i sociala
projekt världen över, exempelvis genom initiativet "Making more health"
samtidigt som stort fokus läggs på att värna om de anställda. Respekt, lika
möjligheter samt möjlighet att förena karriär och familj utgör grunden för
ömsesidigt samarbete. Företaget fokuserar också på miljöskydd och hållbarhet.
2015 hade Boehringer Ingelheim en omsättning på cirka 14,8 miljarder euro.
FoU-utgifterna motsvarar 20,3 procent av
omsättningen.www.boehringer-ingelheim.com

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska
sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen
är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och
kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas
Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc.
och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en
forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq
First North Premier och har cirka 4 300 aktieägare. Pareto Securities är
Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer
www.saniona.com.
---------------------------------------[1]Wittchen HU,et al
. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in
Europe 2010.Eur Neuropsychopharmacol
. 2011;21:655-79.
[2]Sheffield JM,et al
. Common and specific cognitive deficits in schizophrenia: relationships to
function.Cogn Affect Behav Neurosci.
2014;14:161-74.
[3]Sheffield JM,et al
. Common and specific cognitive deficits in schizophrenia: relationships to
function.Cogn Affect Behav Neurosci.
2014;14:161-74.
[4]Kooyman I,et al.
Outcomes of public concern in schizophrenia.Br J Psychiatry
. 2007;191(Suppl.50):s29-s36.

20160829 - Saniona - PR - BI Saniona Collab - SWE
http://hugin.info/172499/R/2037622/759233.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.