Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

PRESSMEDDELANDE

13 november 2019

Finansiella nyckeltal

Jan - sep 2019 (jan - sep 2018)

* Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (52,7)
* EBIT uppgick till -75,8 MSEK (-19,9)
* Periodens resultat uppgick till -72,3 MSEK (-17,7)
* Resultatet per aktie uppgick till -2,89 SEK (-0,80)
* Resultat per aktie efter utspädning -2,89 SEK (-0,80)

Juli ? sep 2019 (juli - sep 2019)

* Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (44,6)
* EBIT uppgick till -26,0 MSEK (19,9)
* Periodens resultat uppgick till -27,7 MSEK (15,3)
* Resultatet per aktie uppgick till -1,00 SEK (0,68)
* Resultat per aktie efter utspädning -1,00 SEK (0,68)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019                       

* Saniona rapporterade positiva kliniska resultat från sin fas
2a-studie med Tesomet till tonåriga patienter med Prader-Willis
syndrom. Tesomet var säkert och tolererades väl av växande tonåriga
patienter med PWS vid båda de doser som testades. För patienter som
behandlades med den högre dosen minskade kroppsvikten, BMI
förbättrades och hyperfagi-värdena sjönk till låga ensiffriga tal.
Uppgifterna ger ytterligare vägledning till fas 2b/3-studierna som nu
planeras.
* Saniona valde en utvecklingskandidat, SAN903, inom IK-programmet. Mot
bakgrund av det arbete som hittills utförts har Saniona valt att till
en början fokusera på SAN903 för behandling av Crohns sjukdom och
ulcerös kolit.
* I juli erhöll Saniona 66,5 MSEK (53,7 MSEK efter
transaktionskostnader) från en företrädesemission som slutfördes i
juni.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Saniona har rekryterat den sista patienten i den kliniska Fas
2a-studien med Tesomet vid hypotalamisk fetma. Patienterna ges
antingen Tesomet eller motsvarande placebo under 24 veckor följt av
en öppen förlängningsstudie där alla patienter får Tesomet i 24
veckor, vilket ger en sammanlagd behandlingsperiod om 48 veckor.
Saniona räknar med att kunna rapportera de preliminära resultaten
från den dubbelblinda delen av studien under andra kvartalet 2020.

Kommentar från vd

?Resultaten från vår Fas 2a-studie i PWS har radikalt minskat risken i
projektet och ger oss vägledning inför de registreringsgrundande
fas2b/3-studier som vi nu planerar i PWS och hypotalamisk fetma, en annan
sällsynt ätstörning. Tesomet har potential att minska vikt och BMI avsevärt
samt att behandla hyperfagi vid dessa allvarliga, sällsynta ätstörningar
som saknar godkända behandlingsalternativ. Genom att vi inriktar oss på
dessa sällsynta sjukdomar skapar vi en unik möjlighet att utveckla och föra
ut våra egna produkter på marknaden?, säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail:
tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 13 november 2019 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program
i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och
kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis
syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på
jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona
har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V
och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på:
www.saniona.com

.

 

Bilaga

* 20191113 - Saniona Q3 Report 2019 - SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.