Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Saniona: Saniona medverkar i bolagsbildningen av Initiator Pharma A/S och avknoppar tre program utanför kärnverksamheten

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag
att bolaget har medverkat i bildandet av Initiator Pharma A/S
(Initiator Pharma), ett bolag fokuserat på att utveckla läkemedel för
behandling av erektionsproblem. Saniona äger 60 % av Initiator Pharma
som därefter har förvärvat tre program från Saniona A/S, som ligger
utanför Sanionas kärnverksamhet. Initiator Pharmas ledning planerar
att ansöka om en notering på AktieTorget i Sverige. Sanionas styrelse
har för avsikt att på en extra bolagsstämma föreslå att Sanionas
aktieinnehav i Initiator Pharma delas ut till Sanionas aktieägare som
en särskild utdelning före noteringen av Initiator Pharma. Den
potentiella utdelningen av Sanionas aktier är föremål för tillämpning
av Lex ASEA under den svenska inkomstskattelagen.

"Initiator Pharmas ledning har verkligen imponerat på oss. De har
utfört viktiga prekliniska studier kring en av föreningarna i
programmen och har en djup kunskap om utvecklingen av dessa
tillgångar, som Saniona inte avser att utveckla internt. Genom att
kombinera Initiator Pharmas grundares kunskap och teknik från Saniona
kan vi skapa ett nytt intressant bolag till förmån för såväl
patienter som Sanionas aktieägare", säger Jørgen Drejer, VD för
Saniona.

"Vi är mycket entusiastiska över möjligheten att utveckla föreningarna
som förvärvats från Saniona. Vår ledande förening positioneras för
behandling av den stora grupp patienter som lider av erektionsproblem
som inte svarar på dagens behandlingar som till exempel Viagra. Vi
ser stor potential för denna förening som bygger på en unik
verkningsmekanism och som kan möta stort medicinskt behov inom denna
stora marknad", säger Claus Olesen, VD initiator Pharma.

De tre program som Initiator Pharma förvärvar från Saniona A/S, består
av tre monoaminåterupptags-hämmare. Saniona har inte kommunicerat
dessa tillgångar offentligt tidigare eftersom Saniona inte planerar
att utveckla dessa och tekniken inte passar in i Saniona
forskningsplattform inom jonkanaler. Initiator Pharmas grundare har
för avsikt att utveckla dessa tillgångar för olika indikationer. Den
ledande föreningen kommer att positioneras för behandling av
erektionsproblem där grundarna har uppnått lovande resultat i
prekliniska djurstudier. Initiator Pharma avser att anskaffa kapital
i syfte att starta preklinisk utveckling i förberedelse av kliniska
fas 1-studier.

Initiator Pharma avser att lämna in en ansökan om handel med bolagets
aktier på AktieTorget i Sverige. Saniona har överlämnat en begäran
till den svenska skattemyndigheten för att få besked om en utdelning
av alla Sanionas aktier i Initiator Pharma omfattas av Lex ASEA i den
svenska inkomstskattelagen. Grundarna och Saniona kan även överväga
andra alternativ för att finansiera bolaget om Saniona inte kan
fördela sitt innehav i enlighet med Lex ASEA.

Saniona kan inte ge skatterådgivning och kan inte hållas ansvarig för
beskattningskonsekvenser. En preliminär utvärdering av
beskattningskonsekvenserna tyder på att de utdelade aktierna inte
kommer att beskattas förrän en vinst realiseras för aktieägare i
Sverige och att de utdelade aktierna för aktieägare i Danmark kan
medföra en mycket liten omedelbar beskattning och ytterligare
beskattning sker efter att eventuella vinster har realiserats.

Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre olika
affärsmodeller inklusive intern utveckling i tidiga faser av
läkemedelsutveckling, forskningssamarbeten i tidigt skede, och genom
spin-outs. Etableringen av Initiator Pharma representerar en variant
av den tredje modellen.

För tydlighetens skull, är grundarna, ledning och övriga aktieägare i
Initiator Pharma oberoende av Sanionas styrelse, ledning och större
aktieägare i Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail:
tf@saniona.com

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, Mobil: +45 6126 0035, E-mail:
ceo@initiatorpharma.com

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på?
läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna
sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en
omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk
eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på?? jonkanaler som utgör
en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av
laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med
Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och
Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av
Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i
Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell
klass. Saniona är noterat på?? AktieTorget sedan april 2014 och har
cirka 3 000 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer
www.saniona.com.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett nyetablerat bioteknikföretag med sitt säte i
Århus, Danmark. Bolagets ledande förening IPED2015 representerar ett
nytt behandlingsparadigm för behandling av erektionsproblem (EP) och
kan förbättra livskvaliteten för det växande antalet patienter (och
deras partner) som inte svarar på eller inte kan behandlas med
nuvarande medicinering på marknaden.

Nuvarande riktlinjerna rekommenderar Viagraliknande läkemedel
(PDE5-hämmare) (såsom sildenafil, vardenafil och tadalafil) som
första linjens behandling av EP, men cirka 30-40 % av män med EP
svarar inte på läkemedelsbehandling (Gupta et al, 2005). Patienter
som lider av neurologiska skador, diabetes mellitus eller allvarliga
kärlsjukdomar samt patienter som behandlats med vissa antidepressiva
medel, antipsykotika och anxiolytika, kan vara resistenta mot
PDE5-hämmare (Jackson et al, 2006, Gratzke et al, 2010).

EP drabbar mer än 150 miljoner män runt om i världen och siffran
förväntas öka till mer än 322 miljoner år 2025. Marknaden värderades
till mer än 4,3 miljarder dollar under 2012, men förväntas minska
till ett värde av 3,4 miljarder USD till 2019 på grund av
patentutgången särskilt av PDE5i-föreningar. Med 30-40% av alla
EP-patienter och med en beräknad generell ökning av EP-patienter till
2025 förväntas marknadsstorleken för nya icke-PDE5i-behandlingar
omfatta mer än 100 miljoner patienter. Detta stora medicinska behov
utgör en stor möjlighet att lansera en ny produktinriktning för denna
specifika grupp av patienter som inte svarar på PDE5i-läkemedel.

Initiator Pharma anser att IPED2015 kan bli förstavalsbehandling för
patienter som inte svarar på PDE5i och för icke-användare med dess
unika verkningsmekanism som inte stör det kardiovaskulära systemet
och som mycket unikt kan initiera en erektil respons i motsats till
alla andra läkemedel på marknaden, som bara främjar en lokal erektil
respons.

IPED2015 stöds av ett stort prekliniskt paket som Initiator Pharma har
kombinerat med en mycket erfaren forskargrupp och specifik kompetens
inom ledande preklinisk, klinisk utveckling och godkännande. Denna
kombination utgör en unik möjlighet att nå en klinisk fas 2
Proof-of-Concept inom 3-4 års tid.

Initiator Pharmas ledningsgrupp

Claus Olesen PhD, grundare och VD

Dr Olesen har varit i involverad i flera läkemedelsprojekt i både
akademiska och industriella samarbeten. Han är en av grundarna av
Pcovery Aps (2009) ett bioteknikbolag, med fokus på svampdödande
medel, som ligger i Köpenhamn och NMD Pharma (2015) ett
bioteknikbolag som fokuserar på utveckling av nya behandlingar för
olika neuromuskulära sjukdomar. Dr. Olesen tog sin PhD i fysiologi
och biofysik vid Aarhus Universitet. Han är författare till ett antal
artiklar inklusive två artiklar i Science and Nature i vilka han var
huvudförfattare.

Dan Peters, PhD, grundare och CTO.

Dr. Peters började på NeuroSearch 1991 och arbetade som projektledare
för monoaminåterupptag-programmet från 1999, där han utvecklat en ny
plattform av föreningar inklusive Initiator Pharmas föreningar liksom
NSD-644, NSD-761 och NSD-788 som togs in till kliniken. 2000-2011 var
Dr. Peters som Director of Medicinal Chemistry och utsågs 2007 till
Vice President för läkemedelskemi. Dr. Peters har skrivit mer än 70
granskade vetenskapliga artiklar och är uppfinnare av mer än 100
patentfamiljer. Dr. Peters är grundare av DanPET AB och har en PhD i
kemi från Lunds Universitet.

Ulf Simonsen MD. PhD. Professor, grundare och CMO

Prof. Ulf Simonsen utsågs till professor i farmakologi vid Aarhus
Universitet 2005 och chef för avdelningen för farmakologi 2006-2011.
I samarbete med Dr. Inigo Saenz de Tejada var Ulf Simonsen den första
att undersöka funktionen hos de minsta artärerna i penis (de
"helicine" artärerna), och sedan dess har han varit en aktiv medlem i
European Society of Sexual Medicine och kommittén för
Världshälsoorganisationens samråd om erektil dysfunktion. Professor
Ulf Simonsens forskargrupp har lång erfarenhet av prekliniska
modeller för erektil dysfunktion och hjärt-kärlsjukdom från cell till
människa och deltar i kliniska studier. Prof. Ulf Simonsen är
utbildad läkare vid Aarhus universitet och disputerade i fysiologi
vid Universidad Complutense, Spanien. Han är författare eller
medförfattare till mer än 155 granskade artiklar i internationella
tidskrifter, flera bokkapitel, och ett par patent.

Mikael Thomsen, M. Sc., PhD, CSO

Dr. Thomsen har arbetat inom läkemedelsindustrin under 20 år på bolag
som Novartis Pharma och Novo Nordisk samt på amerikanska myndigheten
Food and Drug Administration. Han är medgrundare till flera
bioteknikföretag, inklusive OSI Prosidion Ltd (UK), Sound Biotech
(DK), Concit Pharma (DK) och Conrig Pharma (DK). Han är en erfaren
klinisk farmakolog med ansvar för planering och ledning av preklinisk
fas 1- och fas 2-aktiviteter. Han har tagit många föreningar från
forsknings- eller preklinisk fas till fas 1 och 2. Dr. Thomsen har
två magisterexamina (Apotek och Människans Biologi) och har en
doktorsexamen i farmakologi och toxikologi (Köpenhamns universitet
och FDA, Arkansas, USA) och en examen i Pharmaceutical Medicine
(ECPM, Basel, Schweiz).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saniona/r/saniona-medverkar-i-bolagsbildningen...
http://mb.cision.com/Main/11240/2005637/513382.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.