Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Sanitec Corporation: Sanitecs ordinarie bolagsstämma 2014

Sanitec har idag tisdagen den 13 maj 2014 hållit ordinarie
bolagsstämma i Stockholm, Sverige.

Vinstdisposition

Stämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslöt
i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens vinst
kvarlämnas i balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital och att
0,22 euro per aktie utbetalas från fonden för inbetalt fritt eget
kapital. Avstämningsdag för utbetalningen bestämdes till fredag den
16 maj 2014, och utbetalningen kommer att göras tisdagen den 3 juni
2014 till aktieägare registrerade hos Euroclear Finland Oy och på
eller omkring onsdagen den 4 juni 2014 till aktieägare registrerade
hos Euroclear Sweden AB. Sista dag att handla i aktien vid Nasdaq OMX
Stockholm inklusive rätt till utbetalning blir därmed tisdagen den 13
maj 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och valde
Joakim Rubin som ny ledamot medan styrelseledamöterna Fredrik
Cappelen, Adrian Barden, Johan Bygge, Caspar Callerström, Margareta
Lehmann, Pekka Lettijeff och Ulf Mattsson omvaldes. Fredrik Cappelen
omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade om styrelsearvoden
i enlighet med förslag från bolagets största aktieägare.

Revisor

Stämman beslöt att välja revisionsbolaget KPMG Oy Ab till bolagets
revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2015. KPMG
Oy Ab har informerat om att den auktoriserade revisorn Virpi Halonen
kommer fortsätta vara ansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslöt att Sanitec ska ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till
röstetalet största aktieägarna per den sista dagen i augusti. Namnen
på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex
månader före ordinarie bolagsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som styrelsen hade förslagit.

Bolagsordning

Stämman beslöt att ändra språket för bolagsordningen från finska till
svenska. Vid registrering av den nya bolagsordningen, blir bolagets
firmanamn på svenska Sanitec Abp, på finska Sanitec Oyj och på
engelska Sanitec Corporation.

Prestationsaktieprogram 2014

Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag, att införa ett
aktiebaserat incitamentsprogram. Maximalt kan 340 000 aktier i
Sanitec allokeras under incitamentsprogrammet, vilket representerar
0,34 procent av utstående antal aktier och röster i Sanitec. Vidare
gavs bemyndiganden för styrelsen dels att besluta om riktade förvärv
av egna aktier, dels att besluta om överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandena gäller till och med den 30 juni 2015 respektive den 12
maj 2018.

Koncernchefens anförande kommer att publiceras på www.sanitec.com.

För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426

Om Sanitec - "Home of the Bathroom"

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik
portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den
europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade
för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat
intresse för människörs behov när det gäller kompletta
badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad
kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila
relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika
varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och
förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos
slutanvändare av våra produkter.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med
unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller
badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702
miljoner euro. Vårt produktionsnätverk består av 18
produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har
Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i
Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Oyj är noterade på NASDAQ
OMX Stockholm under kortnamnet "SNTC".

För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sanitec-corporation/r/sanitecs-ordinarie-bolag...
http://mb.cision.com/Main/7296/9576342/244335.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.