Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Särskild granskare efterlystes

Väldigt många bolag håller sin årsstämma den 30 juni, att just detta är ett populärt datum beror på att det är sista dagen att, utan att behöva betala förseningsavgift till Bolagsverket, hålla årsstämma i bolag som har kalenderår som sitt räkenskapsår = de allra flesta. Man brukar säga att det är en varningsflagga hissad när man inte hinner hålla årsstämman förrän den absolut sista dagen, det tyder på att man kanske ligger efter med administrationen. Mot det kan man invända att väldigt många skattebetalare väntar till sista dagen när man ska skicka in sin självdeklaration – det blir helt enkelt inte av, man har så mycket annat att göra som man tycker är viktigare.

Josab var även i år en av alla dessa eftersläntare och på deras stämma blev det lite dramatik. En tidigare vd i Josab, Andrej Satina begärde att få komplettera dagordningen med en punkt om tillsättande av Särskild granskare. Aktiebolagslagens 10 kapitels 21 § behandlar hur sådant går till. Av följande paragraf (nr 22) framgår det att initiativet måste samla minst 10% av samtliga aktier i bolaget eller en tredjedel av de aktier som företräds vid stämman, således måste 33,3333 % rösta för förslaget om man inte lyckas övertala ägare till minst 10% av samtliga aktier att biträda förslaget. Observera att i det här fallet handlar det inte om att röststarka aktier kan avstyra en granskning eftersom det inte är antalet röster som räknas utan antalet aktier

Stämmans ordförande Advokat Anders Waltner handlade yrkandet helt korrekt när han adderade en punkt 12 a sist i den föreslagna dagordningen. Andrej Satina trodde uppenbarligen att han samlat någon av nämnda minoriteter (10 eller 33,33333%) som skulle stödja hans yrkande. Eftersom flera av de större ägarna, som hade anmält sig till stämman, uteblev, kunde ordförande Waltner snabbt konstatera att förslaget inte fick stöd av tillräckligt många aktier. När han meddelat stämman detta avslutade han stämman och då bjöds det på presentation inför framtiden av bolagets nytillträdda vd Jane Jeppson, Jane är bördig från Kina och kom till Sverige för 13 år sedan, hon talar god svenska och ger intryck av att vara mycket affärsinriktad.

Josab har förvärvat Clear Industry i Shanghai och dess grundare Kai Chi gjorde sitt bästa för att på någon form av kinesiskengelska förklara vad hans bolag sysslar med. Tyvärr fick han inte fram några bilder från sin dator så det var lite svårt att förstå.

En aktieägare framförde kritik mot styrelsen och den tidigare vd:n Henry Koskela för att de inte startat något besparingsprogram när det inte inkom några order. Bolaget har aldrig gått med vinst, man har överlevt genom att varje år sedan 2002 göra nyemissioner som trogna aktieägare tecknat sig för. Den missnöjde aktieägaren röstade mot ansvarsfrihet för styrelse och tidigare vd, ingen annan följde hans exempel så protesten föll på hälleberget – en svala gör ingen sommar.

 

Bevakare och skribent:  Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen