Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

SARSYS-ASFT: Organisationsförändring med fokus på effektivitet

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING MED FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SARSYS-ASFT AB (publ) koncernen bildades genom att Sarsys (Scandinavian Airport and Road System) förvärvade ASFT Industries med tillträde den 9 mars 2018. I och med förvärvet fick koncernen verksamhet både i Trelleborg och Köpingebro (Ystad kommun). Efter namnbytet har perioden Q2 till och med Q4 2018 utnyttjas för att effektivisera och rationalisera verksamheten. Personalen har minskat när det gäller den sammanslagna ekonomi- och administrationsavdelningen. Likaså har produktionsledningen i de två enheterna i Trelleborg och Köpingebro slagits samman. Detta gäller även för inköpsavdelningen. Med ökad produktion har produktionspersonalen förstärkts med en handfull nya medarbetare fördelade på båda produktionsenheterna.

För att förenkla verksamhet och administration har dotterbolaget Tradewind Aero fusionerats med moderbolaget SARSYS-ASFT som meddelats tidigare.

Nu är alla mogna för nästa stora förändring. SARSYS-ASFT blir den samlade koncernens säljbolag och ASFT Industries blir koncernens produktionsbolag. Genom att renodla rollerna ökar effektiviteten och förenklar för både kunder, leverantörer och inte minst för ekonomiavdelningen. Nyordningen gäller från och med den 1 januari 2019 och det administrativa arbetet med att införa förändringen kommer att pågå under hela Q1.
ASFT Weather System och ASFT Inc i USA, undantas och kommer även fortsättningsvis att självständigt sköta sitt säljarbete.

Personal kommer att flyttas från SARSYS-ASFT till ASFT Industries och vise versa. Det blir inga personalneddragningar på grund av organisationsförändringen. Omorganisationen är MBL förhandlad.

Strukturen med ett säljbolag och ett produktionsbolag renodlar verksamheten och ökar möjligheterna att ta fram synergieffekter.

"Äntligen får vi den organisation som vi jobbat för ända sedan förvärvet av ASFT Industries. Nu koncentreras säljarbetet till SARSYS-ASFT och all produktion läggs i ASFT Industries. Det innebär att produktionen kan optimeras för de två enheterna utan hänsyn till om det är en ASFT-produkt eller Sarsys-produkt".

Senaste intervju med VD Fredrik Graflind finns på beQuoted: www.bequoted.com/redaktionellt http://www.bequoted.com/redaktionellt

Köpingebro den 28 december 2018

Fredrik Graflind

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com mailto:fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Stockholm den 19 mars. Aktiedagen i Malmö den 21 maj. Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 december 2018 kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SARSYS-ASFT Pressrelease 2018-12-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24880

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com och www.ngm.se http://www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.