Du är här

2017-08-31

Sarsys: Periodrapport första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017

PERIODRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET, 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 13 731 000 kr (jämförelsematerial saknas för 2016),
Periodens resultat efter skatt 273 000 kr (jämförelsematerial saknas för 2016),
Resultat efter skatt per aktie 0,04 kr, (jämförelsematerial saknas för 2016),
Likvidamedel per den 30 juni uppgår till 1 008 000 kr,

Händelser under perioden
2 mars. Bolagets listningsansökan godkänd av Nordic Growth Market (NGM) med första handelsdag den 2 mars,
20 mars. Den tidigare huvudägaren Christian Lienau Svensson löser via bolag 600 000 optioner 3 kr per styck. Sarsys tillförs 1 800 000 kr och antalet aktier ökar till totalt 6 588 000 st,
22 mars tecknar Bolaget en order med Fraport Regional Airport of Greece AS.A. Aten Grekland. Ordervärdet uppgår till ca 0,9 Mkr,
3 april. Bolaget förvärvar 100 procent av röster och kapital i Tradewind Aero AB med tillträde den 3 april,
4 april. Sarsys presenterar som första företag i världen en Friction Tester inbyggd i nya Volvo V90,
12 april. Efter omorganisation tillträder tidigare styrelsens ordförande Mikael Ehrman som ny koncernchef. Tidigare Vd Christian Lienau Svensson kvarstår som vice Vd och Stefan Nordström blir ny styrelseordförande,
24 april. Erhåller en kinesisk order om ca 1,2 Mkr av den kinesiska flygplatsoperatören Yunnan Airport Group,
8 maj. Bolaget erhåller en ny kinesisk order om ca 0,4 Mkr, från den kinesiska flygplatsen Shihezi Airport,
19 maj. Erhålles en tysk order om ca 1,2 Mkr från flygplanstillverkaren Airbus Operations GmbH, Hamburg, Tyskland,
5 juni. Slutgiltigt avtalet tecknas med Försvarets Materielverk, FMV, om totalt 19,3 Mkr. Sammantaget med optioner är värdet på ordern maximalt 21,9 MSEK,
16 juni. Sarsys erhåller order om ca 1,8 MSEK från Korea Airport Corporation.

Händelser efter periodens utgång
7 juli. Bolaget har erhållit en order om ca 6,8 MSEK från Aena S.A. Spanien.

Samtliga ovan nämnda punkter är tidigare presenterade i separata pressmeddelande vilka går att läsa i sin helhet på www.sarsys.se http://www.sarsys.se under rubriken IR.

Om Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) och väsentliga händelser under perioden Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet för landningsbanor. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och försvarsmakter i olika länder. Verksamheten är global och ett normalår går större delen av omsättningen på export.

Första halvåret 2017 har varit en mycket intensiv period med en rad av nya order om sammanlagt 24,8 Mkr (inkl. möjliga optioner 27,4 Mkr). Till detta ska läggas ordern till Spanska Aena S.A, om 6,8 Mkr som erhölls den 7 juli. Leveranserna för inneliggande order kommer att ske under 2017 och under våren/sommaren 2018. Sammantaget är detta Bolagets största orderstock sedan bildandet år 1998.

Läs hela periodrapporten i den bifogade PDF-filen samt på Bolagets hemsida www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Trelleborg den 31 augusti 2017

Mikael Ehrman
VD

Mer information om SARSYS, www.sarsys.se http://www.sarsys.se

För mer information kontakta Mikael Ehrman, VD på telefon +46 70 845 5182 alternativt e-post me@sarsys.se mailto:me@sarsys.se eller Stefan Nordström, styrelsens ordförande telefon +46 70 560 44 50
alternativt info@sarsys.se mailto:info@sarsys.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sarsys Pressrelease 2017-08-31.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21017
Sarsys Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21018

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.ngm.se http://www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.