Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Sarsys: Styrelsens förslag till beslut för Bolagsstämman den 25 april

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR BOLAGSSTÄMMAN DEN 25 APRIL

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har kallats till bolagsstämma den 25 april 2017 klockan 11:00. Nedan presenteras styrelsen förslag till beslut. Till detta pressmeddelande bifogas en pdf fil med hela kallelsen inklusive förslag till beslut.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 11- 16.

Pkt 11 att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet,

Pkt 12 att styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 13 att som arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till två prisbasbelopp och till styrelsens ordförande tre prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,

Pkt 14 att till omval som ordinarie ledamöter välja Mikael Ehrman, Tord Cederlund, Christian Lienau Svensson och Stefan Nordström,

Pkt 15 att till revisor välja Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö,

Pkt 16 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande till styrelsen för Sarsys att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, av högst 1 000 000 aktier (utspädning max 15,2 procent), konvertibler och teckningsoptioner. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran eller via eventuell apportegendom, som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med måndag den 10 april att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys.se http://www.sarsys.se/ samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Trelleborg den 7 april 2017

Christian Lienau Svensson
VD

För mer information kontakta IR ansvarig Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se mailto:info@sarsys.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sarsys Pressrelease 2017-04-07.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19909
Sarsys Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19910

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april kl 08 30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Bolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. Mer information finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.ngm.se http://www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.