Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

SAS: Beslut fattade på årsstämman 2019 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 13 mars 2019 beslutades det i enlighet med
valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till
styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Dag
Mejdell, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Sanna
Suvanto-Harsaae, Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger samt att genom
nyval välja Kay Kratky.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.
Vidare beslutades att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras
av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna
Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder
Lundquist, Danska Finansministeriet, för danska staten, Jacob
Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Gerald
Engström, som representerar sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och
deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande
totalt högst 4 782 282 SAS-aktier. I fråga om säkringsåtgärder biföll
årsstämman inte styrelsens förslag som innefattade emission och
återköp av omvandlingsbara C-aktier med påföljande överlåtelse av
aktier till deltagarna i programmet. I stället biföll årsstämman
styrelsens alternativa förslag till säkring avseende ingående av ett
aktieswapavtal med en tredje part.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag, däribland att anta ändrade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att
godkänna ändringar av bolagsordningen samt konsortialavtalet och att
utdelning ej lämnas till SAS aktieägare för räkenskapsåret 1 november
2017-31 oktober 2018.

För ytterligare information

SAS Investor Relations

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sas/r/beslut-fattade-pa-arsstamman-2019-i-sas...
https://mb.cision.com/Main/290/2762900/1006972.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.