Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

SAS: Beslut fattade på årsstämman 2020 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 12 mars 2020 beslutades det i enlighet med
valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till
styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Dag
Mejdell, Monica Caneman, Liv Fiksdahl, Lars-Johan Jarnheimer, Kay
Kratky, Sanna Suvanto-Harsaae och Oscar Stege Unger. På stämman
beslutades vidare i enlighet med valberedningens reviderade förslag
att styrelsearvodena ska vara oförändrade. På stämman meddelade
Carsten Dilling även att samtliga styrelseledamöter på eget initiativ
beslutat att med omedelbar verkan reducera sina av årsstämman
fastställda styrelsearvoden med 20 procent under resten av året genom
att avstå denna del av arvodet.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Vidare beslutades att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras
av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa
Mitsell, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder Lundquist,
Danska Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Gerald Engström, som
representerar sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och
deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande
totalt högst 7 142 857 SAS-aktier. I fråga om säkringsåtgärder biföll
årsstämman inte styrelsens förslag som innefattade emission och
återköp av omvandlingsbara C-aktier med påföljande överlåtelse av
aktier till deltagarna i programmet. I stället biföll årsstämman
styrelsens alternativa förslag till säkring avseende ingående av ett
aktieswapavtal med en tredje part.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag, däribland att anta ändrade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att
utdelning ej lämnas till SAS aktieägare för räkenskapsåret 1 november
2018-31 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per
år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra
tre knutpunkter - Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med över 125 resmål
i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar
oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de
totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle
motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt
underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance?
och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg
till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sas/r/beslut-fattade-pa-arsstamman-2020-i-sas...
https://mb.cision.com/Main/290/3057847/1210329.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.