Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

SAS: Beslut fattade på årsstämman 2020 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 12 mars 2020 beslutades det i enlighet med valberedningens
förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande, och att till
styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Liv Fiksdahl, Lars-Johan
Jarnheimer, Kay Kratky, Sanna Suvanto-Harsaae och Oscar Stege Unger. På stämman
beslutades vidare i enlighet med valberedningens reviderade förslag att
styrelsearvodena ska vara oförändrade. På stämman meddelade Carsten Dilling även
att samtliga styrelseledamöter på eget initiativ beslutat att med omedelbar
verkan reducera sina av årsstämman fastställda styrelsearvoden med 20 procent
under resten av året genom att avstå denna del av arvodet.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Vidare beslutades att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av
styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell,
Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder Lundquist, Danska
Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse och Gerald Engström, som representerar sig själv och Färna
Invest AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och
deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande totalt högst
7 142 857 SAS-aktier. I fråga om säkringsåtgärder biföll årsstämman inte
styrelsens förslag som innefattade emission och återköp av omvandlingsbara C
-aktier med påföljande överlåtelse av aktier till deltagarna i programmet. I
stället biföll årsstämman styrelsens alternativa förslag till säkring avseende
ingående av ett aktieswapavtal med en tredje part.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive
valberedningens förslag, däribland att anta ändrade riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare och att utdelning ej lämnas till SAS aktieägare
för räkenskapsåret 1 november 2018-31 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som
flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter -
Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med över 125 resmål i Europa, USA och Asien.
Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS
ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med
biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och
frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star AllianceT och tillsammans med
partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300
destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/498175

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.