Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

SAS: Förväntat resultat före skatt bättre än tidigare kommunicerat, drivet av starka passagerarsiffror

SAS utsikter i rapporten för det tredje kvartalet var "att det kommer att bli
utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande
poster under räkenskapsåret 2019." Som en effekt av starka passagerarsiffror och
förbättrade enhetsintäkter revideras nu utsikterna till att SAS resultat före
skatt och jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 700-800 miljoner SEK för
räkenskapsåret 2019.

- Trots ett utmanande år är vi glada över att kunna uppvisa en stark utveckling
i vår verksamhet under de sista månaderna av räkenskapsåret 2019. Särskilt
uppmuntrande är en fortsatt förbättrad utbuds-/efterfrågebalans i Skandinavien
och att vårt produkterbjudande i kombination med vårt målmedvetna arbete för ett
mer hållbart flygande har lockat fler kunder att resa med SAS, säger Rickard
Gustafson, vd för SAS.

SAS totala trafikkapacitet ökade med 2,2 % och antalet passagerare ökade med 3,6
% jämfört med oktober 2018. Regularitet och punktlighet visade också en stark
förbättring med en ökning med 0,8 procentenheter respektive 1,5 procentenheter.

Passagerarkilometer (RPK) ökade med 5,7 % i de tre skandinaviska länderna.
Tillväxten var också betydande på Europeiska/Intraskandinaviska rutter där RPK
ökade med 5,5 %. Kabinfaktorn ökade med 0,7 procentenheter till 76,3% och bidrog
till en förbättrad valutajusterad enhetsintäkt och passageraryield som ökade med
2,3 % respektive 1,6 %.

SAS publicerar sin delårsrapport för augusti - oktober 2019 den 5 december 2019
kl. 08:00 CET.

[][]
[][]
SAS reguljärtrafik Okt19 Förändring[1] Nov18-Okt19 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 4 421 2,1% 48 471 -1,1%
(milj,)
RPK, 3 324 2,9% 35 825 -1,8%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 75,2% +0,6 p.e. 73,9% -0,5 p.e.
Antal passagerare 2 730 3,5% 28 451 -1,2%
(000)

Geografisk Okt19 vs Okt18 Nov18-Okt19 vs Nov17-Okt18
utveckling,
reguljärtrafik
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -1,4% 1,6% -3,3% -3,0%
Europa/Intraskand 5,5% 1,8% -1,6% -0,9%
Inrikes 5,7% 3,9% 1,0% 2,0%

[][]
SAS chartertrafik Okt19 Förändring[1] Nov18- Okt19 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 282 3,2% 3 900 3,8%
(milj,)
RPK, 265 5,7% 3 550 2,9%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 94,0% +2,2 p.e. 91,0% -0,8 p.e.
Antal passagerare 91 6,9% 1 310 1,7%
(000)

[][]
SAS total trafik Okt19 Förändring[1] Nov18-Okt19 Förändring[1]
(reguljär och
charter)
ASK, säteskilometer 4 703 2,2% 52 371 -0,8%
(milj,)
RPK, 3 589 3,1% 39 375 -1,4%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 76,3% +0,7 p.e. 75,2% -0,5 p.e.
Antal passagerare 2 821 3,6% 29 761 -1,1%
(000)

[1] Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield   Okt Förändring
Valutajusterad förändring
och PASK  2019
Passageraryield,   1,03 +4,4%
+1,6%
SEK
PASK, SEK   0,78 +5,1%
+2,3%

Okt 2019
Punktlighet
84,0%
(ankomst 15
minuter)
Regularitet
98,7%

Definitioner:
RPK - Passagerarkilometer
ASK - Säteskilometer Kabinfaktor - RPK/ASK
Yield - Passagerarintäkter dividerat med
betalda passagerarkilometer,
RPK, exklusive charter.
PASK - Passagerarintäkter dividerat med
erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive
charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år,
som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre
knutpunkter - Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med 125 resmål i Europa, USA och
Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete
och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga
med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och
frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star AllianceT och tillsammans med
partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300
destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel
Fischier för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 11.00 CET.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488975

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.