Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

SAS: SAS offentliggör preliminärt resultat för 2016/2017 och utsikter för 2017/2018 inför dagens extra bolagsstämma

Inför dagens extra bolagsstämma i SAS AB och mot bakgrund av att SAS
räkenskapsår slutade den 31 oktober 2017 har SAS valt att
offentliggöra det preliminära resultatet för räkenskapsåret
2016/2017. I samband med detta meddelar SAS även utsikterna för
2017/2018.

Preliminärt resultat för 2016/2017

SAS rörelse har under fjärde kvartalet utvecklats som förväntat.
Yielden har under kvartalet förbättrats medan kabinfaktorn är lägre
än motsvarande period föregående år[1] (http://#_ftn1).
Implementeringen av effektiviseringsåtgärderna går enligt plan under
kvartalet. Jämförelsestörande kostnader relaterade till IT, personal,
fastigheter samt underhållskostnader för flygplan förväntas uppgå
till cirka 0,5 miljarder SEK under fjärde kvartalet. Valutasäkringar
och omräkningar av balansposter påverkar också resultatet negativt
med drygt 0,2 miljarder SEK.

Sammantaget gör utvecklingen under fjärde kvartalet 2016/2017 att
räkenskapsåret 2016/2017 förväntas bli enligt följande:

- Intäkter ca 42,5 (39,5) miljarder SEK

- Resultat före skatt: ca 1,7 (1,4) miljarder SEK

- Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: ca 1,9 (0,9) miljarder SEK

- Finansiell beredskap: ca 37% (41%)

Utsikter för 2017/2018

SAS förväntar att totala marknadskapaciteten inför hösten och vintern
2017/2018 kommer att öka i snabbare takt än under början av 2017.
Samtidigt kommer SAS att konsolidera kapacitetsökningen som
genomförts de senaste åren. SAS planerade kapacitetsökning (ASK)
under 2017/2018 är därför enbart 1-3% jämfört med föregående år. Som
en följd av infasningen av större flygplan förväntas kabinfaktorn i
inledningen av räkenskapsåret bli lägre än föregående år.

För att möta den ökande marknadskapaciteten arbetar SAS på att stärka
konkurrenskraften genom effektivisering och ökad flexibilitet i
produktionsplattformen. Under 2017/2018 förväntas
effektiviseringsåtgärderna ge cirka 0,7 miljarder SEK i
resultateffekt.

Osäkerheten i omvärlden är samtidigt fortsatt stor tillsammans med hög
volatilitet i valutakurserna och flygbränslepriserna. SAS har för de
kommande sex månaderna säkrat en stor del av den förväntade
flygbränslekonsumtionen och nettounderskottet i USD. Trots det skulle
stigande flygbränslepriser, tillsammans med en uthållig förstärkning
av USD, kunna påverka resultatutvecklingen negativt.

Efter ett säsongsmässigt svagt första halvår 2017/2018 finns det
förutsättningar för en stark sommar 2018. Sammanfattningsvis ger
detta följande utsikter för 2017/2018:

SAS förväntar leverera ett resultat före skatt och engångsposter i
intervallet 1,5 - 2,0 miljarder SEK. Utsikterna bygger på att inget
oförutsett i övrigt inträffar.

Utsikterna för 2017/2018 bygger på följande antaganden:

- ASK: +1-3%

- Fortsatt stabil makroutveckling

- En flygskatt införs i Sverige

- Flygbränsle: genomsnitt om 550 USD/MT

- Genomsnittlig SEK/USD om 8,0 SEK

- Investeringarna förväntas brutto uppgå till cirka 6 miljarder SEK (drygt 7 miljarder SEK under FY17)

SAS Investor Relations

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 november kl. 08.00 CET.

Till följd av detta offentliggörande kommer inte SAS att tillämpa den
sedvanliga 'silent period' inför bokslutskommunikén den 12 december
2017.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) I oktober förväntas kapaciteten (ASK) öka med
knappt 2% och trafiken (RPK) minska med nästan 3%. SAS förväntar en
positiv valutajusterad yield och PASK utveckling jämfört med
föregående år. Den kompletta trafikrapporten offentliggörs den 10
november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sas/r/sas-offentliggor-preliminart-resultat-fo...
http://mb.cision.com/Main/290/2380016/745948.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.