Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

SAS: SAS sänker prognosen för räkenskapsåret 2013/2014 till följd av en kapacitets- och prispress över förväntan

SAS transporterade 9,2% fler passagerare i april samtidigt som
kabinfaktorn förbättrades med 8,6 procentenheter till rekordhöga
78,6%. Trots den positiva utvecklingen har den stora
kapacitetsökningen i marknaden skapat en historiskt hög yieldpress.

De senaste sex månaderna har kapaciteten inom den skandinaviska
marknaden ökat med över 5%, bland annat till följd av att fler
aktörer har överfört kapacitet till den skandinaviska marknaden. För
SAS del innebär det att yield och PASK* utvecklats svagare än
förväntat under andra kvartalet. I mars sjönk SAS valutajusterade
yield och PASK med 5,3% respektive 9,8%. I april förbättrades
kabinfaktorn kraftigt men till en låg yield och därmed en svag PASK.
Även övriga intäkter har haft en negativ utveckling.

Ett stort antal aktiviteter har initierats under kvartalet för att
stärka intäkterna. Redan i april har detta gett konkret avtryck med
fler passagerare och förbättrad kabinfaktor.
Omstruktureringsprogrammet fortsätter att utvecklas planenligt och
förväntas ge en positiv resultateffekt på 1,2 miljarder SEK under
2013/2014.

- Den hårdnande konkurrensen om kunderna innebär att SAS nu agerar än
mer offensivt. Vi har vässat erbjudandet till Skandinaviens frekventa
resenärer, intensifierat våra marknadsaktiviteter och ser nu en
ökning av antalet kunder med en högre kabinfaktor som följd.
Samtidigt gör osäkerheten kring kapacitetsutvecklingen på marknaden
att intäkterna från de ökade volymerna är svårbedömda, säger Rickard
Gustafson, VD och koncernchef på SAS.

SAS meddelade följande i samband med publiceringen i mars av rapporten
för perioden november 2013 - januari 2014:

Helåret 2013/2014
"Marknadsvillkoren är fortsatt utmanande med överkapacitet på flera av
SAS marknader, varför yielden och PASK (passagerarintäkter/reguljär
ASK) förväntas fortsätta att minska under 2013/2014.
Resultateffekterna från omstruktureringsprogrammet för 2013/2014
förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder SEK. Under förutsättning att
marknadsförutsättningarna avseende kapacitetsutbudet, flygbränslet
och valutan inte försämras ytterligare och att inget oförutsett
inträffar i övrigt finns det förutsättningar för att uppnå ett
positivt resultat före skatt, exklusive den positiva effekten från
den ändrade pensionsredovisningen, även under 2013/2014."

Som en följd av kapacitets- och yieldutvecklingen under perioden
januari-april kommer SAS att redovisa ett resultat under marknadens
förväntningar för andra kvartalet. Med bakgrund i denna utveckling
nedjusterar SAS prognosen för räkenskapsåret 2013/2014 enligt
följande:

"Marknadsvillkoren är fortsatt utmanande med överkapacitet på flera av
SAS marknader, varför yielden och PASK (passagerarintäkter/reguljär
ASK) förväntas fortsätta att minska under 2013/2014.
Resultateffekterna från omstruktureringsprogrammet för 2013/2014
förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder SEK. Under förutsättning att
marknadsförutsättningarna avseende kapacitetsutbudet, flygbränslet
och valutan inte försämras ytterligare och att inget oförutsett
inträffar i övrigt finns det förutsättningar för att uppnå ett
positivt resultat före skatt, inklusive den positiva effekten från
den ändrade pensionsredovisningen, även under 2013/2014.

Mer detaljerad information om SAS intäkts- och kostnadsinitiativ
kommer att presenteras i kvartalsrapporten som publiceras den 18 juni
2014.

*Definitionen för PASK är passagerarintäkter dividerat med reguljära
ASK.

För ytterligare information:

Press Office telefon: +46 8 797 2944

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sas/r/sas-sanker-prognosen-for-rakenskapsaret-...
http://mb.cision.com/Main/290/9580966/242041.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.