Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

SAS: SAS stärker eget kapital med cirka 1 270 MSEK genom en riktad nyemission om 52,5 miljoner stamaktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I
ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på den
extra bolagsstämman den 3 november 2017 och enligt vad SAS indikerade
i börsmeddelandena den 8 november 2017, beslutat att genomföra en
riktad nyemission om 52,5 miljoner stamaktier till en teckningskurs
om 24,20 SEK per stamaktie, vilket motsvarar en rabatt om 7,3%
jämfört med stängningskursen den 8 november 2017. Teckningskursen har
fastställts genom ett så kallat "accelerated
book-building"-förfarande.

I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3
november 2017 har 52,5 miljoner nya stamaktier framgångsrikt
placerats och tecknats av skandinaviska och internationella
institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra
investerare vars deltagande styrelsen bedömde främjade ett
framgångsrikt genomförande av emissionen. Den danska staten deltog i
auktionsförfarandet och fick tilldelning om cirka 7,5 miljoner
stamaktier.

Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är
att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en
kapitalökning för att stärka det egna kapitalet. SAS avser nu att
från februari 2018 påbörja inlösen av preferensaktier genom att
använda det nya kapitalet från denna nyemission samt egengenererade
vinstmedel. Förstärkningen av det egna kapitalet förväntas också
medföra att SAS framöver kan erhålla bättre villkor för finansiering
av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande
låneförfall. Genom nyemissionen kommer SAS att tillföras cirka 1 270
MSEK före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i SAS AB att uppgå
till 389 582 551 aktier (fördelat på 382 582 551 stamaktier och 7 000
000 preferensaktier). Nyemissionen innebär en ökning om cirka 15,9%
av antalet stamaktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka
13,7% av antalet stamaktier.

"Nyemissionen stärker SAS finansiella position och ger goda
förutsättningar att framöver minska de totala
finansieringskostnaderna. Vi ser nu fram emot att använda förtroendet
som befintliga och nya aktieägare gett oss till att ytterligare
stärka SAS långsiktiga avkastning," säger Rickard Gustafson, VD och
koncernchef för SAS.

I samband med nyemissionen har SAS engagerat Nordea Bank AB (publ),
SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner).Mannheimer
Swartling och Davis, Polk & Wardwell har varit juridiska rådgivare åt
SAS och Roschier har varit juridiska rådgivare åt Joint Global
Coordinators och Joint Bookrunners.

Teckning, betalning och leverans av de nya aktierna förväntas ske
genom Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunners försorg inom
cirka två bankdagar och fram till dess gäller sedvanliga
uppsägningsvillkor för det placeringsavtal som ingåtts in samband med
transaktionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i
nyemissionen har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på SAS
förfrågan lånat ut cirka 24,9 miljoner stamaktier till Nordea Bank AB
(publ). Ingen ersättning utgår för aktielånet och aktierna kommer att
återlämnas efter det att samtliga nya aktier registrerats hos
Bolagsverket.

SAS har förbundit sig att under sex månader efter den riktade
nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med
förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga
undantag.

SAS Investor Relations

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=454904...
http://mb.cision.com/Main/290/2386264/748546.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.