Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

SAS: SAS utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 1 miljard SEK

SAS AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet styrelsen erhöll
av extra bolagsstämman den 3 november 2017, uppdragit åt Nordea Bank
AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner) att utvärdera
förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av
stamaktier om cirka 1 miljard SEK genom ett så kallat "accelerated
book-building"-förfarande.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det
egna kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från
februari 2018. En förstärkning av det egna kapitalet skulle också
medföra att SAS kan erhålla bättre villkor för finansiering av
kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande
låneförfall.

SAS extra bolagsstämma den 3 november 2017 godkände förslaget att
bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 66 miljoner
stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad
till ett antal utvalda skandinaviska och internationella
institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra
investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett
framgångsrikt genomförande av emissionen.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att
under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte
emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser
i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag
och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några
värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

SAS Investor Relations

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=454853...
http://mb.cision.com/Main/290/2383904/748399.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.