Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-11

Stämmorapport: SAS satsar stort – missgynnar småsparare

wysiwyg_image

BOLAGSBEVAKNING. Samma dag som SAS höll årsstämma beställde SAS 50 nya Airbus-plan med leverans åren 2019-2023. Det var ett vågat drag då SAS minst sagt har svårt att få ihop finansieringen.  

SAS lider, på grund av hård konkurrens, av underlönsamhet. Det går inte att ta tillräckligt betalt för flygtjänster. Svaga finanser har historiskt skjutit SAS investeringar på framtiden.

Aktiespararnas ombud på stämman, Svante Hezekielsson, ifrågasatte varför SAS betalar så höga räntor på sina långfristiga skulder, långt högre än andra industriföretag.

”Det är märkligt att SAS, där de nordiska staterna i praktiken står som garanter, inte kan låna till lägre ränta än 5,375 procent. Kan ni kommentera detta?”, sade Hezekielsson.

Avgående styrelseordföranden, Fritz Schur, svarade att de skandinaviska staterna äger mindre än 50 procent av SAS-aktierna. SAS kan, enligt Schur, inte få bättre ränta bara för att staterna är storägare. Avgående styrelseledamoten Jacob Wallenberg tillade att staten inte får stötta något bolag.

Men SAS lever i nära symbios med de skandinaviska staterna. Svante Hezekielsson konstaterade att SAS utgör en viktig del av totalförsvarets beredskap i de nordiska länderna. Därpå frågade han: ” Hur ser svenska och norska staten på sitt fortsatta ägande? ”

Styrelseordföranden Fritz Schur svarade att Sverige och Norge aviserat att de är öppna för att, på sikt, sälja sina innehav.

Aktiespararna upprepade på årsstämman sin kritik mot den riktade emission som storägarna röstat igenom på extrastämman i november i fjol, och som särskilt kommit att gynna den danska staten.

Tvärtemot vad Aktiespararna ansåg vara lämpligt, valde SAS styrelse att rikta en emission med 7,3 procents rabatt till den danska staten och ett antal institutionella investerare.

Styrelsens agerande strider mot likabehandlingsprincipen i ABL, hävdade Aktiespararna. Svante Hezekielsson ställde frågan: ”Hur kunde styrelsen dra slutsatsen att det skulle gynna SAS finansieringsmöjligheter att svika trogna småsparare på detta sätt?

Styrelsens ordförande svarade att preferensaktierna hade en extremt hög ränta. Svenska och norska staten ville inte teckna fler stamaktier, sade också Fritz Schur.

Hezekielsson replikerade att en preferensaktieägare framhållit att den enklaste och billigaste lösningen hade varit att erbjuda konvertering av preferensaktier till stamaktier. På denna replik svarade inte Schur.

Aktiespararna röstade nej till ansvarsfrihet för styrelsen då att man ansåg att den agerat i strid med Aktiebolagslagens likabehandlingsprincip när man gav danska staten exklusiv möjlighet att teckna emission till rabatt.

En liten aktieägare som tagit stora risker i SAS preferensaktie, uttryckte på stämman sin besvikelse över att delar av preferensaktierna hade lösts in nu när bolaget stärkt sin finansiella ställning. Han tyckte det var fel att framtida SAS-vinster ska gå till sådana institutionella ägare som styrelsen valt ut. Denne aktieägare röstade, liksom Aktiespararna, nej till ansvarsfrihet för styrelsen.

En annan liten aktieägare, nämligen Fritz Schurs egna bolag, hade lagt ett förslag till SAS-stämman med innebörd att styrelsens ordförande borde ingå i valberedningen.

Tre av de ägare som utsett varsin ledamot till valberedningen, dvs. svenska och danska staten samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, röstade för Fritz Schurs förslag. Tvärtom röstade Norge emot.

Att den norska staten hade avvikande åsikt var av allt att döma orsak till varför valberedningen, som normalt är förslagsställare i den typen av frågor, inte hade lagt fram förslaget. I sammanhanget kan nämnas att valberedningen haft inte mindre än 12 protokollförda möten. Att styra SAS är uppenbarlingen inte lätt.

Den avgående styrelseordföranden berättade att SAS under de senaste tio åren hade varit illa ute tre gånger. SAS har genom effektiviseringar lyckts överleva till skillnad från flera andra bolag i branschen.

”Den nya satsningen på en enhetlig flygplansflotta medför stora fördelar”, konkluderade Fritz Schur.

”SAS är en viktig del av vår transportindustri. Styrelsen behöver förstå värdet av att ha många aktieägare som är långsiktiga och troget stöttar bolaget när så behövs”, sade Svante Hezekielsson i en kommentar efter stämman.

Bevakare: Svante Hezekielsson, författare: Åsa Wesshagen

Författare Åsa Wesshagen