Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

SAS: Stabil produktion och passagerarrekord för juli

Under juli reste mer än 2,8 miljoner passagerare med SAS, vilket är
nytt rekord för en julimånad och en viss ökning jämfört med samma
månad föregående år. Samtidigt skedde en markant förbättring av den
operationella stabiliteten och en gynnsam utveckling av
passageraryielden.

SAS kapacitet i reguljärtrafiken utvecklades positivt under juli och
ökade med över 2% samtidigt som antalet passagerare ökade med 0,2%.
Regulariteten ökade med 1,8 procentenheter till 99,6% och
punktligheten ökade med 4,4 procentenheter till 72,4%. Under
sommarsäsongen är efterfrågan på fritidsresor hög och därför flyttas
kapacitet till fritidsinriktade linjer. Jämfört med förra året har
efterfrågan varit hög på inrikes och europeiska linjer, medan den
varit något lägre på interkontinental trafik. Valutajusterad
passageraryield har fortsatt att utvecklas positivt och ökade med
1,5%.

- Vi är glada att antalet passagerare som valde att resa med SAS
ligger på rekordnivå för juli månad. Det visar att vår strategi att
flytta över kapacitet till fritidsinriktade linjer under högsäsong,
tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande, tar oss i rätt
riktning. Sedan förra året har vi gjort stora förbättringar för att
säkerställa en stabil operationell drift, som resulterat i betydligt
förbättrad punktlighet och regelbundenhet. Förnyelsen av vår flotta
till mer bränsleeffektiva flygplan fortsätter, vilket minskar våra
koldioxidutsläpp. Under juli fick vi leverans av en ny A330E och
kunde därmed fasa ut en äldre och mindre effektiv A340 i vår
långdistansflotta, säger Rickard Gustafson, VD för SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer
per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop
våra tre knutpunkter - Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med 125 resmål
i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar
oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de
totala koldioxidutsläppen med 25% och flyga med biobränsle
motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt
underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance?
och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg
till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 8 augusti 2019
kl. 11.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sas/r/stabil-produktion-och-passagerarrekord-...
https://mb.cision.com/Main/290/2875620/1086917.pdf

Författare Cision News