Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-29

Savo-Solar Oy: Aktier som tecknats i Savo-Solar Ab:s företrädesemission har registrerats

Savo-Solar Ab

Pressmeddelande 29 december 2015 kl. 9:30 (CET)

Aktier som tecknats i Savo-Solar Ab:s företrädesemission har registrerats

De 10 591 620 nya A-klass aktier som tecknades i Savo-Solar Ab:s ("Savo-Solar"
eller "Bolaget") företrädesemission har registrerats i Handelsregistret i
Finland den 29 december 2015. Efter registreringen uppgår det totala antalet
aktier i Savo-Solar till 15 887 430. Samtliga aktier i Savo-Solar är A-klass
aktier.

Handeln med interimsaktier, som motsvarar de genom utnyttjande av
teckningsrätterna tecknade nya aktierna, inleddes den 27 november 2015 på
First North Finland och First North Sweden. Interimsaktierna kommer att slås
ihop med Savo-Solars existerande A-aktier den 29 december 2015 i aktieboken
hos Euroclear Finland Oy och handeln med erbjudandeaktierna förväntas inledas
den 30 december 2015 på First North Finland. Interimsaktierna kommer att slås
ihop med Savo-Solars existerande A-aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden
AB och handeln med erbjudandeaktierna förväntas inledas omkring vecka 1, 2016
på First North Sweden.

Efter företrädesemissionen har Savo-Solar tillräckligt rörelsekapital för att
finansiera den löpande verksamheten de kommande tolv (12) månaderna per datum
för denna registrering.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i
företrädesemissionen. Smartius Oy agerar juridisk rådgivare till Bolaget i
företrädesemissionen för de delar av Erbjudandet som hänför sig till svensk
lagstiftning. Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar juridisk rådgivare för
de delar av företrädesemissionen som hänför sig till svensk lagstiftning.

För mer information:

Ingrid Östhols, kommunikation
Telefon: +46 721 810 867
E-post:ingrid.osthols@savosolar.se
Savo-Solar Ab
Verkställande direktör Jari Varjotie
Telefon: +358 400 419 734
E-post:jari.varjotie@savosolar.fi
Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0) 8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Savo-Solar i korthet

Savo-Solar med dess högeffektiva fångare och storskaliga solvärmesystem har
fört solvärmeteknologin till en ny nivå. Bolagets fångare är utrustade med
patenterade nanobelagda direkflödesabsorbatorer, och med denna ledande
teknologi hjälper Savo-Solar sina kunder att producera konkurrenskraftig ren
energi. Savo-Solars vision är att vara förstahandsvalet av leverantör till
högpresterande solvärmeinstallationer på en global skala.
Fokus ligger på stora installationer som system för fjärrvärme, industriell
processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential till
snabb tillväxt. Bolaget levererar primärt helhetslösningar från planering
till installation och använder bästa lokala samarbetsparter.
Savo-Solar är känt som det mest innovativa bolaget i branschen och
strävar till att behålla denna position. Bolaget har sålt och levererat sina
produkter till över 17 länder på fyra kontinenter. Solars aktier är noterade
på Nasdaq First North Sweden med beteckningen SAVOS och på Nasdaq First North
Finland med beteckningen SAVOH. www.savosolar.fi.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Savo-Solar Oy via Globenewswire

HUG#1976031

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.