Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Savosolar Oyj                                                  
Tilinpäätöstiedote                        22.2.2021 klo 8.30 (CET)

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Avainluvut loka-joulukuussa 2020

  • Liikevaihto oli 1,4 milj. euroa (10-12/2019: 1,6 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -1,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2020

  • Liikevaihto oli 5,1 milj. euroa (2019: 3,4 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -3,9 milj. euroa (-5,0 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -5,0 (-6,8) milj. euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,161 (-0,006; vertailukelpoinen -0,584) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,054 (-0,003; vertailukelpoinen -0,350) euroa. 
  • Tilauskanta 31.12.2020 oli 2,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa).
  • Yhtiö keräsi merkintäoikeusannilla ja siihen liittyvällä optio-ohjelmalla sekä täydentävällä suunnatulla osakeannilla yhteensä noin 5,0 milj. euron nettovarat käyttöpääoman vahvistamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

”Savosolarin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät vuonna 2020 myönteisesti. Yhtiön kilpailukyky parani kehitys- ja tehostamistoimien myötä.

Covid-19 pandemia viivästytti sovittujen järjestelmien toimituksia sekä asiakkaiden päätöksentekoa ja sopimusneuvotteluja, mutta vuoden poikkeuksellisuus huomioon ottaen olen suoritukseemme tyytyväinen. 

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoden 3,4 miljoonasta reiluun viiteen miljoonaan euroon ja liiketuloksemme parani -5,0 miljoonasta -3,9 miljoonaan euroon. Kasvun takana on vahva markkina-asemamme Ranskassa ja ensimmäinen toimituksemme Saksassa. Toimitimme Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän Issouduniin maltaiden kuivatukseen Kyothermille sekä Creutzwaldiin kaukolämpöjärjestelmän Cellcius SAS:lle.

Tilauskantamme ei kehittynyt odotetusti Covid-19 pandemian viivästyttäessä asiakkaiden investointipäätöksiä. Siitä huolimatta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektien määrä kasvoi, mikä kertoo paitsi markkinan kasvusta, myös Covid-19 johtuvasta investointipäätösten patoutumisesta. Suunnitteluvaiheessa olevien kaukolämpöprojektien määrässä näkyy selvästi EU:n Green Deal -tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutus. Samalla monet teolliset yritykset vievät eteenpäin omia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteitaan. Merkittävä vaikutus tulee olemaan myös sillä, että monet rahoittajat ja sijoittajat siirtävät sijoitustensa painopistettä yhä enemmän yrityksiin, jotka tarjoavat ympäristön kannalta vastuullisia tuotteita ja palveluita. Lyhyellä aikavälillä koronatilanne ja mahdolliset uudet rajoitukset eri maissa saattavat tosin edelleen siirtää asiakkaiden investointipäätöksiä ja toimituksia suunniteltua myöhäisemmäksi.

Jatkoimme määrätietoisesti työtä kustannuskilpailukykymme parantamiseksi, ja saavutimme siinä hyviä tuloksia. Erityisen positiivista on ollut koko henkilöstömme aktiivinen osallistuminen toimintamme kehittämiseen kuluneen vuoden poikkeuksellisissa oloissa.

Vahvistimme sekä myynti- että projektiorganisaatiotamme, ja näiden rekrytointien tulokset alkoivat näkyä jo kuluneen vuoden aikana. Rekrytointien lisäksi olemme kasvattaneet järjestelmäosaamistamme. Kuten useamman vuoden ajan on ollut näkyvissä, erilaisten hybridiratkaisujen kysyntä tulee lisääntymään. Jo nyt useissa projekteissa yhdistetään täysin puhdasta aurinkolämpöä ja erilaisia lämpöpumppuja kokonaistaloudellisten ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Kun koronarajoituksia päästään purkamaan, meillä on hyvät lähtökohdat vastata kasvavaan markkinakysyntään.

Kasvun rahoittamiseksi kesällä järjestetty merkintäoikeusantimme ja siihen liittyvä optio-ohjelma syksyllä onnistuivat hyvin. On hienoa, että osakkeenomistajat luottavat osaamiseemme ja haluavat olla mukana kehittämässä kilpailukykyistä aidosti puhdasta lämpöenergiaa.

Savosolarin asiakkaat tuottavat päästötöntä lämpöenergiaa toimittamillamme järjestelmillä. Tarjoamme heille kilpailukykyisen päästöttömän lämpöenergian myötä ratkaisuja kestävään kehitykseen. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, yhteensopivuus muiden lämmöntuotantolaitteiden kanssa ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa kustannustehokkaasti.”

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.


Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. 
Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä myyntiyhteistyökumppanit muun muassa Saksassa, Puolassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa.


Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksen laadinnassa.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2020

Liikevaihto

Koko vuoden 2020 liikevaihto oli 5,1 (3,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi odotettua pienemmäksi Issoudunin käyttöönoton siirryttyä vuoden 2021 alkuun.

Merkittävät toimitukset ja uudet tilaukset 

Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksassa, Fernwärme Ettenheimin aurinkolämpöjärjestelmä ja lämpövarasto otettiin käyttöön heinäkuussa ja luovutettiin asiakkaalle lokakuussa. Toimituksen       arvo Savosolarille oli noin 0,8 miljoonaa euroa.

Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän, Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin toimitettavan järjestelmän käyttöönotto siirtyi Covid-19 pandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi vuoden 2021 alkuun. Toimituksen arvo Savosolarille on noin 3,9 miljoonaa euroa, ja se on tähän mennessä arvoltaan suurin Savosolarin toimitus. Alkuvuonna 2020 sovitun noin 1,4 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmän toimitus ranskalaisen La Francaise de l’Energie (LFDE) -yhtiön tytäryritykselle Creutzwaldiin Ranskaan saatiin Covid-viivästyksistä huolimatta otettua käyttöön joulukuussa, mutta luovutus siirtyi alkuvuoteen 2021.

Savosolar allekirjoitti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sopimukset kahden aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta NewHeat SAS:lle Ranskaan. Narbonnen kaupungin aurinkolämpölaitoksen arvo Savosolarille on noin 0,9 miljoonaa ja Ponsin arvo noin 0,7 miljoonaa euroa. Narbonnen ja Ponsin toteutukset alkoivat vuonna 2020. Molempien on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Savosolar on toimittanut jo aiemmin NewHeatille aurinkolämpöjärjestelmän Condatiin Ranskaan paperitehtaan prosessilämmitykseen.

Savosolar Oyj sopi huhtikuussa 2020 noin 900 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa. Sopimus allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen tammikuussa 2021. Savosolarin toimituksen arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa. Savosolarilla on lisäksi yksinoikeussopimus AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta kasvihuoneen energiantuotantoon. Tämän toimituksen arvo olisi toteutuessaan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Suomessa Savosolar sai marraskuussa 2020 tilauksen Etelä-Savon Energia Oy:ltä aurinkolämpöjärjestelmästä, jonka arvo on noin 0,2 miljoonaa euroa. Järjestelmän toimitus ja käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2021 aikana. Järjestelmä on jo yhtiön toinen Etelä-Savon Energialle toimittama kaukolämpöverkkoon liitettävä aurinkokeräinjärjestelmä.

Aasiassa yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa eteni vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tarjousvaiheeseen, mutta päätökset siirtyivät vuodelle 2021.

Savosolarin tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 2,0 (3,2) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna tilauskantaa kasvatti Kyothermin tilaus Ranskan Issouduniin. Yhtiön myynninohjausjärjestelmässä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 117 (87) miljoonan euron arvosta.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2020 liiketulos (EBIT) oli -3,9 (-5,0) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -1,3 (-1,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta heikensivät kertaluonteiset erät -0,2 (0,0) miljoonaa euroa ja varaston alaskirjaus -0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteisiin eriin sisältyy varaus Sunti SAS:lle maksettavasta vahingonkorvauksesta noin 137 tuhatta euroa.

Vuoden 2020 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 4,2 (3,4) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat 2,2 (2,4) miljoonaa euroa. Covid-19 pandemian takia yhtiö lomautti yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti huhti-kesäkuussa. Lisäksi syyskuussa päätettiin lomauttaa 21 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi. Samalla johto ja hallitus sopivat palkkioidensa alentamisesta. Lomautusten ja johdon palkanalennusten kautta yhtiö saavutti noin 0,5 miljoonan euron säästöt henkilöstökuluissa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,2 (2,1) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 (-1,8) miljoonaa euroa. Rahoituskuluista merkittävä osa, 1,0 miljoonaa euroa kohdistui merkintäoikeusannin järjestelyyn, merkintäoikeusantiin liittyneen optio-ohjelman toteuttamiseen sekä täydentävän suunnatun annin järjestämiseen.

Tilikauden tulos oli -5,0 (-6,8) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,161 (-0,006) euroa ja vertailukelpoinen laimentamaton osakekohtainen tulos -0,161 (-0,584) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,054 (-0,003) euroa ja laimennettu vertailukelpoinen osakekohtainen tulos -0,054 (-0,350).

Avainluvut katsauskausittain

(1000 e)10-12/
2020
10-12/
2019
7-12/
2020
7-12/
Författare GlobeNewswire