Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Saxlund satsar nytt och erfaret

På Saxlunds extrastämma föreslog de största ägarna att utöka styrelsen med två ledamöter.

Valet föll på Svante Carlsson, med erfarenhet från databranschen på 90-talet och som numera är styrelseordförande i Äventuna AB, Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag och tidigare har han erfarenhet från en lång rad olika bolagsstyrelser. Det andra förslaget var Alexander Leppänen som har en examen från Chalmers tekniska högskola och vice vd i Student Competitions AB. På frågan från Aktiespararna varför styrelsen föreslås utökas svarade Mats Gabrielsson som representant för de större ägarna att bolaget behöver tillföras ökad kompetens och att man behövde undvika majoritetsproblem i styrelsen.

Gunnar Ek frågade om styrelsen hamnat i jävsituationer? Mats Gabrielsson svarade: "Ja, förutom att tillföra kompetens så kan man genom utökningen undvika jävsituationer i styrelsen framöver.

Aktiespararna frågade också de föreslagna ledamöterna varför de tackat ja till att sitta i styrelsen. Alexander Lipponen svarade att: "Det är ett spännande bransch och jag tror på bolaget och verksamheten för framtiden. Man får möjlighet att vara med och bidra till något gott eftersom företaget arbetar med miljö och klimatfrågor som hör framtiden till. Jag hoppas också kunna bidra med mina kunskaper och ställa dumma frågor som lite outsiders, frågor som annars kanske inte blir ställda. Jag har satt mig in i bolagets historia och tror på dess framtid. " Svante Carlsson svarade: "Verksamheten rör en spännande bransch som har stora utmaningar. Med 17 miljoner aktier tillhör jag en av de större ägarna. Jag tror på företaget och branschen och tror man kommer kunna tjäna mycket stora pengar i framtiden på bolaget. 

Gunnar Ek frågade om var bolaget står nu efter alla svårigheter? Styrelseordföranden hänvisade till kvartalsrapporten och till en Sweco-rapport om att vi måste öka ambitionerna för att vi ska nå klimatmålen. Frankrikes CO2 skatt liksom Tysklands Energiwende kommer kräva fortsatt modern miljöteknik som Saxlund kan leverera. Eftersom Saxlund inte längre tar på sig ansvaret för stora projekt så har man större möjligheter att förbättra lönsamheten framöver!

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. 

Stämman tog runt 30 minuter och ett 10-tal personer var närvarande, varav 5 aktieägare.

Christopher Ödmann bevakade för Aktiespararna.

Författare Bolagsbevakningen