Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

SBAB Bank AB (publ): SBAB:s delårsrapport för januari-september 2021

 

Pressmeddelande 2021-10-27

 

SBAB:s delårsrapport för januari-september 2021

 

SBAB:s delårsrapport för januari-september 2021 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

 

Tredje kvartalet 2021 (andra kvartalet 2021)

  • Den totala utlåningen ökade med 2,2 procent till 451,3 mdkr (441,7).
  • Räntenettot minskade till 1 025 mnkr (1 031), främst drivet av lägre räntemarginaler på bolåneutlåningen.
  • Rörelseresultatet var i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal och uppgick till 662 mnkr (663), eftersom både intäkter och kostnader var i nivå med föregående kvartal.
  • Kreditförluster (netto) fortsatt låga och uppgick till positivt 5 mnkr (negativt 4).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,0 procent (11,3), K/I-talet uppgick till 34,8 procent (35,5) och K/U-talet uppgick till 0,31 procent (0,33).

 

Finansiell information

 

 

2021

2021

 

2021

2020

 

Kv 3

Kv 2

 

Jan-sep

Jan-sep

 

 

 

 

 

 

Total utlåning, mdkr

451,3

441,7

 

451,3

412,3

Total inlåning, mdkr

140,6

138,1

 

140,6

133,9

Räntenetto, mnkr

1 025

1 031

 

Författare EQS Newswire