Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

SBAB Bank: Beslut vid SBAB:s årsstämma 2014

Vid dagens årsstämma i SBAB Bank AB (publ) omvaldes styrelseledamötena
Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Kristina Ekengren, Ebba Lindsö, Jane
Lundgren Ericsson och Karin Moberg. Årsstämman valde Lars Börjesson
till ny ledamot. Bo Magnusson valdes till ordförande och Jakob
Grinbaum till vice ordförande. Christer Åberg hade innan stämman
avböjt omval.

I övrigt fattades följande beslut vid stämman:

· Beslut att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

· Beslut att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets
resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

· Beslut att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamötena och
verkställande direktören.

· Beslut att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare.

· Beslut att ändra bolagsordningen.

· Beslut att arvode till styrelseledamötena för tiden intill
utgången av nästa årsstämma ska utgå med 430 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 215 000 kronor till övriga av
årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för
arbete inom av styrelsen inrättade utskott och kommittéer ska arvode
om 3 500 kronor utgå per sammanträde. Arvode utgår inte till
styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till
arbetstagarrepresentanter.

· Beslut att välja KPMG AB till revisor för tiden till slutet av den
årsstämma som hålls 2015. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade
revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig revisor.

Samtliga årsstämmohandlingar hittas på SBAB:s hemsida www.sbab.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, informationschef, SBAB

Telefon: +46 735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se

För mer information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, informationschef SBAB
Telefon: 46 735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att skapa en ny bankupplevelse med det bästa
kundbemötandet och genom att vara enklast att nå och förstå. Idag
erbjuds lån- och spartjänster till privatpersoner,
bostadsrättsföreningar och företag. Under 2014 lanseras även
vardagsnära banktjänster, som lönekonto och bankkort. SBAB bildades
1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350
000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se,
www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbab-bank/r/beslut-vid-sbab-s-arsstamma-2014,c...
http://mb.cision.com/Main/462/9573569/236684.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.