Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

SBAB Bank: Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

SBAB:s delårsrapport 1 januari-30 september 2017 finns nu tillgänglig
www.sbab.se/ir.

Tredje kvartalet 2017 (andra kvartalet 2017)

· Den totala utlåningen ökade till 324,4 mdkr (315,6)
· Den totala inlåningen ökade till 107,0 mdkr (102,7)
· Räntenettot ökade till 792 mnkr (777)
· Kostnaderna minskade till 224 mnkr (244)
· Kreditförlusterna uppgick till 1 mnkr (1)
· Rörelseresultatet uppgick till 537 mnkr (539)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 12,2 procent (12,4)
· K/I-talet uppgick 29,4 procent (31,2)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 31,4 procent (31,4)

Januari-september 2017 (januari- september 2016)

· Den totala utlåningen ökade till 324,4 mdkr (305,0)
· Den totala inlåningen ökade till 107,0 mdkr (93,4)
· Räntenettot ökade till 2 348 mnkr (2 067)
· Kostnaderna ökade till 700 mnkr (650)
· Kreditförlusterna uppgick till positivt 4 mnkr (20)
· Rörelseresultatet uppgick till 1 625 mnkr (1 463)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 12,4 procent (11,9)
· K/I-talet uppgick 30,2 procent (30,5)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 31,4 procent (28,5)

VD-ord från Klas Danielsson:

Vårt transparenta erbjudande till privatkunder vinner mark på
bolånemarknaden. Vår starka tillväxt fortsatte under tredje kvartalet
både inom utlåning och inlåning. Hittills i år har vi tagit
fantastiska 17 procent av nettotillväxten på bolånemarknaden, vilket
medfört att vår marknadsandel under året ökat till 7,68 procent per
augusti 2017. På företagssidan har vi under 2017 fokus på att bidra
till att det byggs fler bostäder och har därmed ökat vår finansiering
för nybyggnation. Vår inlåning visar god tillväxt både inom Privat
och Företag, och inlåningskvoten har under året ökat till 33,0
procent. Vi växer med god lönsamhet, vilket möjliggör en fortsatt hög
investeringstakt i verksamheten med fokus på hållbarhet, nya
IT-system, digitalisering, kunderbjudandet och SBAB som attraktiv
arbetsplats. Vi stärker vår långsiktiga konkurrenskraft.

Hos oss behövs ingen individuell förhandling utan alla privatkunder
med samma förutsättningar får samma bolånevillkor direkt. Vi
fokuserar på boende och boendeekonomi vilket gör att vi har kunder
som uppskattar att slippa helkundsfrågan och istället använder flera
banker för de tjänster de behöver. Under kvartalet lanserade vi
första versionen av tjänsten Mitt boende till våra bolånekunder. I
Mitt boende får våra bolånekunder sin boendeinformation från externa
och interna källor sammanställd på ett överskådligt sätt. Vi ser Mitt
boende som det digitala hemmet där man flyttar in digitalt och på
sikt samlar all publik och privat information om sitt boende. Vår
pay-off och varumärkeslöfte - "Från dröm till hem", översätter vi
också till - "Från Booli till SBAB". Med våra samlade boendetjänster
i koncernen ska vi hjälpa våra kunder under hela bostadsresan, från
då man söker efter ett boende till dess att man önskar flytta, sälja
och igen söka nytt boende.

Ansvarsfull kreditgivning
Vår tillväxt får aldrig ske på bekostnad av ansvarsfull kreditgivning,
kvalitet och god riskhantering. Vår tillväxt ska alltid vara hållbar.
Vi ser hela tiden över vår kreditgivningsprocess både för
privatkunder och företagskunder. På privatsidan har vi under året
satt särskild vikt vid kundernas totala skuldsättning och bostadens
belåningsgrad. Vi har infört ett tvingande skuldkvotstak om 5,5
gånger kundens totala skuldsättning, d.v.s. inte bara avseende
bolånet utan även inklusive kundens eventuella blancolån samt
eventuella lån på andra bostäder såsom fritidshus. Vi har anpassat
våra villkor mot lägre belåningsgrader och attraherar därmed relativt
sett färre kunder med högre belåningsgrader och fler kunder med lägre
belåningsgrader. På företagssidan har vi på grund av den ökande
osäkerheten på fastighetsmarknaden satt särskild vikt på ökad
försiktighet avseende utlåning till mindre och oerfarna entreprenörer
för nybyggnation. Vi har också generellt blivit mer försiktiga till
de sjunkande direktavkastningarna på företagsmarknaden, vilket medför
att vi ökar våra amorteringskrav samt även i övrigt agerar med viss
återhållsamhet.

Oroväckande regleringsutveckling
I skrivandes stund pågår Finansinspektionens (FI) arbete med att
föreslå nya tvingande ökade amorteringskrav för privatpersoner
kopplade till en skuldsättning avseende det aktuella bolånet om 4,5
gånger bruttoinkomsten. Vårt eget skuldkvotskrav om 5,5 gånger
bruttoinkomsten skiljer sig från FI:s eftersom vi tar hänsyn till
kundens totala skuldsättning, till skillnad från enbart bolånet i
FI:s förslag. FI föreslår ökad amortering med 1 procent vid skuldkvot
över 4,5, vilket ökar den maximala tvingande amorteringen på ett
bolån från 2 procent till 3 procent. 3 procent amortering är det
många kunder som inte klarar av, speciellt unga personer och boende i
Storstockholm där bostadspriserna är väsentligt högre än i övriga
landet. Vi är mycket negativa till FI:s förslag. Vi börjar se tydliga
effekter på bostadsmarknaden efter FI:s senaste tvingande
amorteringskrav samt efter våra och andra bankers införda egna
skuldkvotskrav. FI:s föreslagna nya regler är mycket komplexa och
kommer därmed att skapa ytterligare inlåsningseffekter för kunden på
bostadsmarknaden med försämrad rörlighet och konkurrens som resultat.
FI behöver ge mer tid för kunderna att anpassa sig till alla nyligen
införda regler. Ytterligare ökade tvingande krav på bolånekunderna
riskerar att utlösa en kraftigt försämrad utveckling på bostads- och
fastighetsmarknaden. En utveckling där kunden blir den stora
förloraren.

Rating och hållbar finansiering
Med anledning av vår starka verksamhetsutveckling under de senaste
åren höjde Moody's i slutet av augusti SBAB:s kreditbetyg från A2
till A1. Vårt långfristiga kreditbetyg är därmed A1 med stabila
utsikter. Det är första gången sedan 2005 som SBAB erhåller en
höjning från något av kreditbetygsinstituten. Verkligen jättekul.
Moodys motiverar bland annat höjningen med att vi under en uthållig
period har stärkt vår lönsamhet samt förbättrat vår upplåningsmix med
en ökad andel inlåning.

Hållbar finansiering genom gröna obligationer är ett mycket spännande
område. SBAB:s gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer
med undantaget att obligationslikviden är öronmärkt för att
finansiera eller refinansiera bostadsfastigheter som enligt ett
specifikt ramverk uppfyller ett antal kriterier för
energieffektivitet eller innehar vissa miljöcertifieringar. De
hjälper till att förändra världen genom att finansiera en klimatsmart
och nödvändig omställning av såväl ekonomin som samhället i stort. I
mitten av 2016 blev vi den första banken i Sverige att emittera en
grön obligation och efter kvartalets slut i början av oktober 2017
emitterade vi vår andra gröna obligation.

Ansvarsfull och jättekul marknadskommunikation
SBAB:s varumärke står för ansvarstagande, trygghet och förtroende. Vi
arbetar för att stärka den positionen ytterligare samt för att fylla
vårt varumärke med mer attityd, känslor och glädje. Det behöver bli
roligt med boendeekonomi och det behöver bli roligt att göra
bankaffärer. Hur ska annars konkurrensen på bankmarknaden förbättras
och vi bli fler som byter bank? Det som är tråkigt får oss inte att
agera.

Under 2017 har vår kommunikation fokuserat på "Boendeekonomi är
jättekul", som kulminerar med vår show med samma namn i Globen i
Stockholm den 15 november. Det blir en stjärnspäckad
humorföreställning med Erik Haag, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Nour
El Refai och Björn Gustafsson. Följ resan mot showen genom att titta
på våra roliga filmer på sbab.se.

Välkommen till Globen den 15 november.

Klas Danielsson
VD SBAB
För mer information, vänligen kontakta:
Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och
sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska
staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet
medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder
2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på
www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbab-bank/r/delarsrapport-1-januari-30-septemb...
http://mb.cision.com/Main/462/2375796/741967.pdf
http://mb.cision.com/Public/462/2375796/9a119ea5fa0a3c56.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.