Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

SBAB Bank: Mjuka julklappar till bolånetagarna ­- trots väntad och omotiverad räntehöjning av Riksbanken

Ny boränteprognos från SBAB: Riksbanken väntas - trots försämrat
konjunkturläge och lågt inflationstryck - höja reporäntan till noll
procent på torsdag. Sammantaget blir beskedet ändå en trevlig
julklapp för hushåll med bolån. Mycket tyder nämligen på att
Riksbanken efter den väntade reporäntehöjningen sedan inte höjer
reporäntan igen förrän tidigast 2022. I kombination med fortsatt låga
långa marknadsräntor talar detta för att både rörliga och bundna
boräntor förblir historiskt sett mycket låga flera år till framöver.
Den rörliga räntan väntas ligga på 1,8 procent i januari 2022 och
femåringen på 2,2 procent.

Skolboksexempel på när reporäntan inte borde höjas

I morgon träffas Riksbankens direktion för att fatta beslut om
reporäntans nivå. Beslutet offentliggörs på torsdag. Den ekonomiska
statistik som inkommit sedan Riksbankens förra penningpolitiska möte
pekar fortsatt på en betydande försvagning av konjunkturläget under
2020 och svagt inflationstryck ända till 2022. Trots att Riksbankens
senaste prognos i oktober sammanföll med den bilden och dessutom
förutspådde en inflation som når upp till målet först 2022, aviserade
Riksbanken då att reporäntan med stor sannolikhet skulle höjas vid
årets sista penningpolitiska möte i december. Då det ekonomiska läget
i stort är oförändrat sedan dess talar det för att Riksbanken nu
också skrider till verket och höjer reporäntan.

- Jag skulle bli extremt förvånad om Riksbanken nu skulle ändra sina
planer och inte höjer reporäntan. Däremot menar jag att det läge vi
nu har i svensk ekonomi är ett skolboksexempel på när reporäntan inte
borde höjas. Konjunkturen viker, inflationen väntas ligga under
inflationsmålet under de kommande åren och inflationsförväntningarna
är låga, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Riksbanken tycks i allt väsentligt dela de flesta andras bedömning
av konjunktur- och inflationsutsikterna. Om de ser andra skäl till
att reporäntan ändå bör höjas nu är det viktigt att de är tydliga med
motivet till varför. Annars riskerar förtroendet för penningpolitiken
och inflationsmålet att skadas. Transparens är A och O för att
penningpolitiken ska vara effektiv, säger Robert Boije.

Mjuka julklappar från Riksbanken

Mycket tyder på att Riksbanken efter den väntade reporäntehöjningen
sedan inte höjer den igen förrän tidigast 2022. Redan i samband med
det förra penningpolitiska mötet lade Riksbanken en platt prognos för
reporäntan för åren 2020-2021. I kombination med fortsatt historiskt
låga långa marknadsräntor talar detta för att både de rörliga och
bundna boräntorna förblir historiskt sett mycket låga flera år till
framöver. Det är också troligt att de rörliga boräntorna inte följer
med reporäntan fullt ut när reporäntan höjs.

- Riksbanken väntas komma med mjuka julklappar till alla bolånetagare.
Även om Riksbanken nu höjer reporäntan till noll procent väntas den
sedan ligga kvar på den nivån under de kommande två åren, säger
Robert Boije.

- Under normala omständigheter brukar de rörliga boräntorna följa
reporäntan relativt väl. Men omständigheterna är inte normala nu. När
reporäntan blev negativ sänktes inte räntorna på löne- och
sparkontona i paritet med reporäntesänkningen. Istället kompenserade
bankerna det genom att inte sänka de rörliga bolåneräntorna fullt ut.
När reporäntan nu höjs till noll behöver därför den rörliga boräntan
inte följa med fullt ut. Ökad konkurrens och något lägre
upplåningskostnader nu jämfört med när reporäntan blev negativ talar
också för det, säger Robert Boije.

Fortsatt små skillnader mellan rörliga och bundna räntor

SBAB:s prognos är att den genomsnittliga rörliga boräntan på
bolånemarknaden stiger svagt till 1,8 procent till januari 2022 och
femåringen till 2,2 procent.

- Risken med att välja rörlig ränta förefaller liten samtidigt som
premien för att välja en bunden ränta är fortsatt låg. Det är nu
mycket stora skillnader mellan vissa bankers list- och snitträntor,
vilket är viktigt för bolånetagare att vara uppmärksamma på, säger
Robert Boije.

Tabell 1. Framtida boräntor med olika bindningstid

Procent

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Jan 2020 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Jan 2021 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9
Jan 2022 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2
Jan 2023 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4
Jan 2024 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7

Källa: SBAB

Anm. Prognosen avser ett oviktat genomsnitt av olika bankers
snitträntor och inte SBAB:s list- eller snitträntor.

Boräntenytt ingår tillsammans med Bomarknadsnytt i SBAB:s
publikationsserie Vart är vi på väg? och publiceras sex gånger per
år. Rapporten tillhandahåller en analys av boränteutvecklingen ur ett
makroekonomiskt perspektiv och en prognos över boräntor med olika
löptider. Den tillhandahåller också aktuell marknadsinformation och
allmän information inför val av räntebindningstid. Rapporten finns
att ladda ned HÄR
(https://www.sbab.se/1/om_sbab/omvarld__analyser/hall_dig_uppdaterad/vart...).

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Boije
Chefsekonom, redaktör för Vart är vi på väg?
Telefon: 070-269 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se
Erik Wennergren
Presschef
Telefon: 072-451 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en
del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 270 000 och 329 000
privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är 630. SBAB vill
bidra till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med
fyra av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen
utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga
arbete. Som första bank i Sverige har SBAB därför bland annat slutit
ett grönt kretslopp genom att låna ut pengar via så kallade gröna
obligationer som därefter öronmärks för att enbart finansiera SBAB:s
Gröna bolån. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank,
twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbab-bank/r/mjuka-julklappar-till-bolanetagar...
https://mb.cision.com/Main/462/2992302/1162742.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.