Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

SBAB Bank: SBAB:s årsstämma 2019

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 29 april omvaldes Bo Magnusson,
Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren Ericsson, Karin
Moberg och Jan Sinclair som ledamöter i styrelsen. Synnöve Trygg och
Inga-Lill Carlberg valdes som nya ledamöter i styrelsen. Bo Magnusson
omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition
innebärande att till aktieägaren utdelas 690 202 835 kronor, d.v.s.
35 245 kronor per aktie och att 5 756 339 344 kronor överförs i ny
räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade om följande arvoden:

· Styrelsens ordförande: 475 000 kr
· Övriga stämmovalda ledamöter: 230 000 kr
· Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 55 000 kr
· Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 44 000 kr
· Kreditutskottets ordförande: 49 500 kr
· Ledamot av kreditutskottet: 35 200 kr
· Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 39 600 kr
· Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 35 000 kr
· Ersättningskommitténs ordförande: 30 000 kr
· Ledamot av ersättningskommittén: 25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i
Regeringskansliet.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att målet avseende kapitalstruktur i SBAB:s
ekonomiska mål ska vara följande:

- Total kapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till
minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade
kapitalkravet.

- Kärnprimärkapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till
minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade
kärnprimärkapitalkravet.

Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna
beslutar om.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en
period om ett år intill utgången av årsstämman 2020. Revisionsbolaget
har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth
som huvudansvarig.

Nya ledamöter i styrelsen

Synnöve Trygg arbetar som VD i Synnöve Trygg Consulting AB och är
därutöver ledamot i styrelsen för Precise Biometrics AB, Volvo Finans
Bank AB och Valitor hf. Tidigare har Synnöve varit VD för SEB Kort
AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Hon har tidigare varit
styrelseledamot i bland annat Nordax Bank AB, Trygg Hansa AB och
Mastercard Europe Board.

Inga-Lill Carlberg är CAO i Trill Impact AB och fullmäktigeledamot
Skandia. Vidare är hon styrelseledamot i Trill Impact AB och
Citroneer AB samt ordförande i Stiftelsen för Finansforskning.
Tidigare har Inga-Lill haft ett flertal ledande befattningar inom
Nordea och varit styrelseledamot i bland annat Tredje AP Fonden,
Nordea Investment Funds och Mistra Sustainable Investments

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och
sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska
staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår
till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal
medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se,
facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank,
linkedin.com/company/sbab-bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbab-bank/r/sbab-s-arsstamma-2019,c2800225
https://mb.cision.com/Main/462/2800225/1034646.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.