Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

SBB i Norden AB: SBB i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget")
offentliggjorde den 30 mars 2017 en emission av ett icke säkerställt
obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner kronor
("Obligationen"), utfärdad av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ)
("Bolaget" eller "SBB i Norden"). Per dagens datum är obligationslån
om 1 350 miljoner kronor emitterade inom denna ram.

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort
bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats
in till Nasdaq Stockholm, avseende notering av obligationslån om 1
350 miljoner kronor.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet
har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida
(www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 10.50 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligation handlas på marknaden för företagsobligationer
vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001). Bolaget är ett helägt
dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i
Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även
samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en
naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i
Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och
utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig
samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter
bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.
Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbb-i-norden-ab/r/sbb-i-norden-ab--publ--offen...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.