Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-18

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Bokslutskommuniké 2014

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Rörelseresultat 53 mkr för 2014 Perioden januari – december 2014

* Intäkterna uppgick till 251 (248) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 53
(58) mkr.
* Periodens resultat uppgick till 42 (46) mkr.
* Resultatet per aktie uppgick till 1,02 (1,11) kr.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56 (54)
mkr.
* Eget kapital per den 31 december 2014 uppgick till 172 (158) mkr och
soliditeten till 84 (80) procent.

Styrelsens föreslår för 2014 en utdelning om 2,50 kronor per aktie,
motsvarande en total utdelning om 103 mkr. För 2013 genomfördes ett
inlösenförfarande motsvarande 27 mkr.

Nyckeltal:

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen 2014 2013 2014 2013 |
| okt-dec okt -dec jan-dec jan-dec |
| Intäkter, mkr 65 64 251 248 |
| Rörelseresultat, mkr 13 13 53 58 |
| Rörelsemarginal, % 20 21 21 24 |
| Resultat per aktie, kr 0,24 0,27 1,02 1,11 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 14 15 56 54 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,34 0,35 1,36 1,30 |
| Kassaflöde per aktie, kr 0,34 0,35 0,69 1,13 |
| Eget kapital per aktie, kr 4,19 3,83 4,19 3,83 |
| Avkastning på eget kapital, % 6 7 25 34 |
| Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 8 9 33 45 |
| Soliditet, % 84 80 84 80 |
| Antal medarbetare, vid periodens slut 194 192 194 192 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Under maj 2014 genomfördes en aktiesplit 4:1 med obligatoriskt inlösen av den
fjärde aktien. Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850
aktier. Tidigare perioder har omräknats med anledning av detta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| För ytterligare information hänvisas till: Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska |
| offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel |
|Niklas Knight, VD och koncernchef, niklas.knight@sbc.se, 0709-24 44 30 Karin med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den |
|Iversen, CFO och vice VD, karin.iversen@sbc.se, 0709-42 84 40 18 februari 2015 klockan 08:30. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD har ordet

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet var 2,1 procent högre än föregående
år med ett oförändrat rörelseresultat. För helåret är koncernens intäkter
1,4 mkr högre än föregående år och rörelseresultatet 53 mkr vilket är 5 mkr
sämre än föregående år. SBC har i år fler avtalskunder inom ekonomisk
förvaltning, vilket gett högre intäkter och ökad merförsäljning. Efterfrågan
på juridiska tjänster och projektledning har varit bättre än föregående år.
Inom den tekniska förvaltningen hade vi en svag inledning av året men har
successivt utvecklats i rätt riktning. Samtidigt har, trots ökade volymer,
avkastningen från redovisningsmedel varit väsentligt lägre än föregående år
då räntenivåerna är lägre vilket påverkat såväl intäkter som resultat
negativt.

I kvartalet genomförde SBC en kundundersökning där vi glädjande kunde
konstatera att SBCs kunder överlag är mycket nöjda med SBCs leveranser och
arbete. Kunderna gav SBC ett NKI, Nöjd kund index, på 72. Vår ambition är att
ha högst NKI inom branschen och utifrån tillgänglig benchmark ligger vi nu i
topp.

Under 2014 har SBC haft uppdraget att för Bostadsrätternas räkning sörja för
tillförsel av nyproducerade bostäder till SBC Bospar. I mars 2015 upphör
detta uppdrag.

Den 7 januari 2015 genomförde SBC två företagsförvärv av bolag verksamma i
samma bransch i Stockholmsområdet – T&T Förvaltnings AB samt Österåkers
Bostadsrättförvaltning AB. Genom förvärvet stärker SBC sin position på den
viktiga Stockholmsmarknaden där närmare en tredjedel av Sveriges
bostadsrättsföreningar finns. Stockholm är också den region i landet som
förväntas växa mest. Efter förvärvet har SBC-gruppen närmare 2 900 kunder i
ekonomisk förvaltning.

Marknadsutsikter

SBC bedömer att den marknadsmässiga efterfrågan på bostadsrätter är hög och
kommer vara fortsatt hög. SBC kommer att fortsätta att samarbeta med
byggbolag för att få fler kunder främst inom ekonomisk förvaltning. Vi har
noterat en ökad aktivitet på andrahandsmarknaden, främst i
storstadsregionerna, vilket ökar efterfrågan på tjänster från förvaltare.
Samtidigt möter vi hårdare priskonkurrens i samband med
kontraktsförhandlingar. Genom de åtgärder vi genomfört och belönats i form av
det bästa kundbetyget någonsin tillsammans med de förvärv vi genomfört har
SBC stärkt sin position på marknaden. Jag ser med tillförsikt fram emot att
SBC under 2015, trots hårdare konkurrens, kommer att stärka sin position som
den ledande värdeskapande förvaltningspartnern till bostadsrättsföreningar.

Niklas Knight
,

VD och koncernchef

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.