Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Tillväxt och förbättrad lönsamhet

1 april-30 juni

· Intäkterna uppgick till 113 (112) mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 17 (14) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 13 (11) mkr vilket motsvarar 0,31
(0,27) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18
(28) mkr.

1 januari-30 juni

· Intäkterna uppgick till 222 (217) mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 33 (28) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 25 (22) mkr vilket motsvarar 0,62
(0,52) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23
(47) mkr.

VD HAR ORDET

Under ÅRETS andra kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår
avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en
fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster har detta generat en
organisk tillväxt under kvartalet motsvarande 2 % och en förbättring
av rörelseresultatet med 17 % jämfört med samma period 2018. Med det
sagt blir årets andra kvartal det åttonde raka kvartalet där vi ser
en resultatförbättring samt en fortsatt tillväxt i vår avtalsbundna
affär.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix
med en högre andel avtalsintäkter. Även volymen av redovisningsmedel
fortsätter att öka under andra kvartalet. Intäkterna från dessa är
dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har det fram till och med maj månad
sålts totalt 54 392 bostadsrätter vilket är en ökning på årsbasis med
ca 3,5 % jämfört med 2018. Ökningen är driven av de ca 13 % fler
försäljningar som skedde under perioden mars - maj 2019 jämfört med
ifjol. De genomsnittliga priserna för bostadsrätter visar en ökning
med 3 % på årsbasis. Ökningen är störst i Malmöområdet som påvisar en
ökning med ca 6 %.

Den inbromsning som har skett för nyproduktionssegmentet under 2018
och 2019 har inneburit att årstakten för 2019 förväntas hamna på
under hälften av 2017 års nivå. Totalt under 2019 har produktionen av
cirka 49 000 bostäder påbörjats, vilket är en minskning med 11
procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder
som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder (källa
Boverkets indikatorer juni 2019).

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången
inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad
påverkan på SBCs verksamhet. Däremot kan en minskad rörlighet på
marknaden innebära att SBCs tjänster för panter och överlåtelser samt
mäklarservice och kontraktshantering påverkas negativt.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet
och styrelsearbetet enklarare för våra kunder genom en kompetent och
aktiv förvaltning. Det är ett behov som i allra högsta grad behövs i
dag och som kommer att finnas även framöver. Ett bevis på detta är
att jag med stolthet kan konstatera att SBCs andra kvartal 2019
uppvisar en tillväxt och en fortsatt resultatförbättring.

SBC är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och
vi fortsätter hela tiden att satsa på att utveckla vårt erbjudande.
Jag ser med stor tilltro fram emot de två kommande kvartalen av 2019.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019 kl.12:00 CET.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/15291/2862427/1076858.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.